De bluepaper is opgesteld door de expertgroep City Distribution van ShoppingTomorrow. In het afgelopen onderzoeksjaar (2019/2020) onderzocht die welke B2B- en B2C-stromen er al gebundeld worden en waar kansen liggen voor verdere bundeling. De groep concludeerde dat de unieke eigenschappen van B2B- en B2C-zendingen steeds minder zichtbaar zijn. Dit komt door de toename van onlinebestellingen en de groei van retour- (C2B) en C2C-zendingen. De goederenstromen in de stad lijken daardoor steeds meer op elkaar. Daarom kan voortaan beter gesproken worden over L2L, location-to-location-logistiek.

tln l2l

Anne-Marie Nelck: “Vervoerders, sta open voor datadeling.”

L2L: kansen voor vervoerders 

“Met de focus op zero emissie en minder vervoersbewegingen voor stadslogistiek biedt L2L kansen voor vervoerders”, zegt Anne-Marie Nelck, die namens TLN als host fungeert van de expertgroep. “Bijvoorbeeld door zendingen van anderen toe te voegen aan ritten naar bepaalde locaties en kleinere opdrachten uit te besteden. Door dat slim te organiseren, gebruik te maken van nieuwe ICT-mogelijkheden en bestaande faciliteiten te benutten, zoals stadshubs, kun je met bundeling kosten besparen en vervoersbewegingen verminderen. In de bluepaper adviseren wij vervoerders daarom meer met elkaar en met de andere schakels in de keten samen te werken en open te staan voor datadeling om zendingen slimmer te combineren.” 

Stadshubs 

Als het om bundeling, samenwerking en het inzetten van stadshubs gaat, is PostNL al heel ver. Anna Paulides, projectleider stadslogistiek en lid van de expertgroep City Distribution, zegt daarover: “Als overheden en bedrijven duurzame en bestendige bezorging opnemen als voorwaarde in hun inkoopbeleid en/of aanbestedingen, kunnen wij snel schakelen en onze stadshubs inzetten voor bundeling en uitstootvrije bezorging.” Om dat verder te stimuleren roept Paulides overheden op om de logistieke sector meer te betrekken bij gebiedsontwikkeling en snel duidelijkheid te geven over het beleid voor uitstootvrije zones. “Een grotere zone leidt tot een hoger maatschappelijk rendement en een hogere collectieve opbrengst voor milieu en klimaat. Daarmee creëer je een eerlijk speelveld voor de markt en volume voor stadshubs.” 

dpd l2l DPD City Store 

Ook DPD Nederland neemt zijn verantwoordelijkheid bij het verduurzamen van stadslogistiek, geeft retailmanager en expertgroep-lid Wouter van Keulen aan. “Bijvoorbeeld door te investeren in technologie ter verbetering van notificering. Daardoor kunnen we tot op een uur nauwkeurig aangeven wanneer pakketten bezorgd worden en kunnen klanten een uur voor aflevering nog een ander bezorgadres doorgeven. Daarmee besparen we onnodige kilometers naar gesloten deuren. In Rotterdam hebben klanten bovendien de optie om pakketten te laten bezorgen in de DPD City Store. Met dat centraal gelegen eigen afhaalpunt houden we een pilot. Hier testen we diverse innovaties met als doel de vervoersbewegingen en CO₂-uitstoot verder te verlagen, maar ook om tot nog meer klantgerichte last en first mile-oplossingen te komen.”