De binnenvaart vervoert een derde van alle goederen in Nederland, maar is slechts verantwoordelijk voor 1 procent van de totale stikstofdepositie’, rekent BLN-Schuttevaer voor. Volgens de branchevereniging – die de belangen van ruim 2.200 binnenvaartondernemers behartigt – verlaagt vervoer over water zowel uitstoot van zowel NOx als CO2 in het goederenvervoer.

Stikstof- en CO2-uitstoot

Koninklijke BLN-Schuttevaer roept daarom zowel de overheid als het bedrijfsleven op om alle kansen die vervoer over water te bieden heeft serieus op te pakken om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de stikstof- en CO2-uitstoot én Nederland in beweging te houden.

Binnenvaartsector heeft ruimte genoeg

Naast de te boeken milieuwinst houdt de binnenvaartsector Nederland aan de gang, stelt BLN-Schuttevaer. Eén binnenvaartschip haalt tot 250 vrachtwagens van de weg. Met de hoeveelheid goederen die momenteel over water wordt vervoerd, betekent dat dat er elke dag 25.000 vrachtwagens minder de weg op gaan. Op jaarbasis haalt de binnenvaart ongeveer 9 miljoen vrachtwagens van de weg. En, in tegenstelling tot de weg, is op het water ruimte genoeg voor forse uitbreiding. Vooraanstaande merken als Heineken, Nike en Akzo onderkennen de toegevoegde waarde van de binnenvaart en maakten eerder al de stap naar vervoer over water.

Vaart maken met modal shift

Nederland beschikt volgens BLN-Schuttevaer over de meest moderne vloot van Europa. Hiermee wordt per dag 1 miljoen ton lading vervoerd op de meest energiezuinige manier.