De weg naar zero-emissie vervoer is een pad naar verandering, dat gepaard gaat met uitdagingen, leermomenten en onzekerheid. Toch is het niet de vraag óf een transportbedrijf gaat investeren in elektrisch vervoer, maar wanneer. “We krijgen allemaal te maken met de energietransitie. Kleine stapjes kunnen veel profijt opleveren in de toekomst. Maar er zijn grote uitdagingen op de weg naar zero emissie”, maakt Machiel Bode, senior sector banker transport & logistics, mobility van ING, duidelijk in het ADO-stadion in Den Haag. “Een plan van aanpak is hierbij onontbeerlijk. Er komt een ‘tsunami’ aan hoge investeringen aan. Belangrijk is het rendement positief en stabiel te houden, anders wordt financiering van elektrische vrachtwagens lastig. Leaseconstructies zijn ook mogelijk.”

Om de investeringen in de verduurzaming op te vangen, zetten bedrijven in op schaalvergroting. Hiermee willen ze de kosten uitsmeren over een groter aantal vervoerseenheden. Dat ziet ING al twee jaar gebeuren. Ook willen juist kleinere bedrijven graag ‘vallen’ onder de schaal van grote bedrijven om van de schaalvoordelen gebruik te maken.

Bart-Jan Buchner (links) samen met Raoul van
Leeuwen, adviseur particuliere en zakelijke
verhuizingen.

CO2-reductie

Diverse vervoerders steken hun hand op als Carol de Wit, accountant en sector manager transport en logistiek van Alfa, de zaal vraagt of ze binnenkort geld gaan steken in elektrisch vervoer. Vaak gaat het eerst om één of twee vrachtwagens en daarna pas meer. Ook zijn er enkele vervoerders die al elektrische vrachtwagens hebben rijden. In 2040 zijn alle nieuwe registraties van vrachtwagens elektrisch. En in 2030 wordt op 30% van de nieuwe registraties gemikt dat ze elektrisch zijn. “Begin nú met de energietransitie en ga door met CO2-reductie”, adviseert De Wit de deelnemers. “CO2-reductie is goed vanwege brandstofbesparing, efficiencyvergroting en netwerkverdichting. Breng CO2-emissie in kaart en ga samen met verladers kijken naar mogelijkheden om die te verminderen.” De CSRD-wetgeving verplicht grote bedrijven dit ook per 1 januari 2025.

Lees ook: Wel of geen prijsstijgingen door inzet zero-emissie trucks?

Sprong in het diepe

Reacties uit de zaal maken duidelijk dat de aanschaf van een elektrische vrachtwagen vaak een sprong in het diepe is. Een vervoerder meldt dat de beloofde actieradius van 400 kilometer in de praktijk niet altijd gehaald wordt. Een andere deelnemer vertelt dat hij al twee jaar lang wacht op een trafohuis die hij had besteld.

De aanleg van een laadfaciliteit is ook een uitdaging. De ene openbare lader blijkt duurder dan de andere, net als voor elektrische personenauto’s. Zelf geld steken in laadfaciliteiten zou beter zijn dan afhankelijk zijn van oliemaatschappijen die de elektriciteitsprijs bepalen. Dan kun beter je tarief bepalen en dit aangeven bij je klant.

Hoewel een investering in een klein aantal elektrische vrachtwagens al veel profijt kan opleveren in de toekomst, kan geld steken in vijf of zes elektrische vrachtwagens de kostprijs doen dalen. In dat geval kunnen de kosten in laadfaciliteiten over meerdere auto’s worden uitgesmeerd. De grotere schaal gaat voordelen opleveren.

Gevolgen en risico’s

De verduurzaming heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering, houdt Bode de geïnteresseerden voor zijn neus voor. “Er is een hoger opleidingsniveau nodig. De transitie heeft namelijk ook invloed op de planning, die rekening moet houden met het opladen van de vrachtwagens. En er is ook meer digitalisering en datamanagement nodig.”

Als je je data en cijfers op orde hebt als transportbedrijf, maak je meestal een beter rendement, vult De Wit aan. Maar slechts weinig organisaties hebben hun gegevens momenteel op een rijtje. Maar het gaat wel om data die van belang zijn voor de CO2-berekening, en daarmee de fundering vormen voor de toekomst.

De grote investeringen in elektrisch transport brengen ook grote risico’s met zich mee. “Het berekenen van een kostprijs van een elektrische vrachtwagen wordt alsmaar belangrijker.” Of tegenover de grote risico’s ook hogere opbrengsten staan, is nog de vraag. Alfa houdt de vervoerders voor de risico’s af te dekken met lange-termijn contracten met verladers. Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) kunnen de kostprijs en het verdienmodel verbeteren, maar dat is geen gemakkelijk verhaal. Om HBE's te kunnen krijgen, moeten elektrische vrachtwagens op de eigen locatie worden opgeladen. Aan de laadpalen worden dan bepaalde eisen gesteld. Ook moet je eigenaar van de netaansluiting zijn. En de palen moeten worden gecontroleerd.

Een ander advies is om een adviseur in te huren om sneller vooruit te komen. Missie, visie, strategie, KPI’s en vooruit kijken, blijven volgens De Wit belangrijk. “En maak een investeringsplan voor de komende vijf jaar.”

“Voor elektrisch transport wordt niet altijd een hogere prijs betaald”

Eén van de bedrijven die geld hebben gestoken in een elektrische Volvo vrachtauto en een elektrische Renault Master, is logistiek dienstverlener Hubakee in Halfweg, bij Amsterdam. Algemeen directeur Bart-Jan Buchner van Hubakee en AA Verhuizers eveneens in Halfweg licht toe: “Het elektrisch transport is een enorme uitdaging. Ik kan me voorstellen dat ondernemers zich afvragen: hoe ga ik dat bolwerken? Wij hebben de Volvo nu anderhalf jaar en de Renault een jaar. Wij hebben hierin geïnvesteerd omdat we als bedrijf de ambitie hebben om een nieuwe markt aan te spreken.”

Het bedrijf heeft ook een cityhub op een nieuwe locatie opgezet. “Wij proberen hiermee nieuwe klanten aan te spreken die een bewuste, duurzame keuze maken, en niet gedreven zijn door prijs om goederen te vervoeren. Ook met de bedoeling om straks emissieloos de zero-emissie zones van Amsterdam en Haarlem in te gaan. Dat kan bijvoorbeeld ook voor transportbedrijven voor wie wij elektrisch de stad in kunnen gaan.”
“Onze acquisitie is hiervoor in volle gang. Maar het heeft tijd nodig om rendabel te gaan draaien. De actieradius van de Volvo van 240 kilometer is onder ideale omstandigheden voor ons voldoende met veel werk in de regio. Maar als je vol geladen bent, is de accu eerder leeg. Daar moeten we goed op letten.”

Hubakee laadt de auto’s op in de daluren aan de eigen oplader van 22 kWh. “Tijdens een rit van Amsterdam naar Antwerpen hadden we moeite met het vinden van een laadplek. Het vinden van een laadfaciliteit voor vrachtwagens is erg lastig wanneer je een elektrische auto gaat inzetten voor distributie. Je moet nauwkeurig uitdokteren waar je onderweg kan laden. Samengevat zijn de gebruiksvriendelijkheid en de inzet van de Volvo perfect, alleen commercieel zijn we er nog niet.”
HN Post en Zonen: “Alleen met klanten investeren in elektrisch transport”

HN Post en Zonen in Pijnacker heeft zes elektrische voertuigen: vier ombouw DAF-vrachtwagens van Emoss en twee Volvo elektrische vrachtwagens. Het bedrijf is in mei 2021 met elektrisch begonnen.

Volgens directeur Dé Post biedt het elektrisch transport kansen: “Gezien de klimaatplannen zijn we op zoek gegaan naar zero-emissie transport. Batterij-elektrische vrachtwagens zijn het verst in hun ontwikkeling. Wij hebben hierin geïnvesteerd samen met onze klanten en joint-venture-partner BREYTNER, met wie we een lange-termijn samenwerking zijn aangegaan.”

“Je hebt meer commitment nodig dan bij het transport met diesel vrachtwagens. Klanten betalen voor de duurdere elektrische trucks, maar doordat het proces met elkaar is verbeterd en slimmer ingericht, pakt het transport voor Innocent drinks bijvoorbeeld 60% goedkoper uit! Het gaat daarbij om meer lading per rit, minder lang wachten en efficiëntere cleaning. Hoewel de vrachtwagens van Emoss slechts een actieradius van 140 kilometer hebben, zijn we niet ontevreden over de inzet. Ze worden opgeladen op de laad- en de loslocatie.”

Binnenkort start de aanleg van een laadplein op de vestiging in Pijnacker. “Daar zijn we 1,5 jaar geleden begonnen met oriëntatie. In juli is het proces gestart met de aanvraag van een grotere netaansluiting. Dat was gelukkig geen probleem. We zijn hier zelf ingedoken om kennis op te doen, maar hebben hierbij ook hulp ingeschakeld. We willen het aantal elektrische vrachtwagens verder uitbreiden en verwachten er begin 2025 nog twee aan te schaffen. Uiteraard weer samen met onze klanten.”

Dé Post: “Het elektrisch transport biedt kansen.”