In 2022 werden er volgens CBS cijfers 3.685 goederenwegvervoerbedrijven inclusief verhuisbedrijven opgericht (grafiek). Dat zijn bedrijven die vallen in groep 494 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Dat is een recordaantal, maar is tegelijk na jarenlange dubbele groeicijfers sinds 2017 in 2022 slechts 1 procent hoger dan in 2021. Het zijn – net als voorgaande jaren - vooral bedrijven met 1 werkzame persoon die opgericht werden. Waar die bedrijven in 2010 nog 79% van de oprichtingen vormden, was dat aandeel in 2022 opgelopen tot 93%.

Opheffingen

Tegenover oprichtingen van bedrijven staan opheffingen. Een opheffing is de beëindiging van een bestaand bedrijf. Het bekendste voorbeeld van een opheffing is het faillissement. De 1.520 opheffingen in het goederenwegvervoer vormden in 2022 ook een recordaantal en waren 59% hoger dan in 2021. Ook hier vormen bedrijven met 1 werkzame persoon de meerderheid: 84 procent van de opheffingen betrof bedrijven in die categorie. Faillissementen vormen slechts 5 procent van het aantal opheffingen in het goederenwegvervoer.

Fusies en overnames

Het aantal fusies en overnames vormde in 2022 met 110 stuks ook een record: de aantallen jaarlijkse fusies en overnames liggen sinds 2010 namelijk normaal tussen de 55 en 90. Het aantal fusies en overnames van 110 in 2022 valt overigens in het niet bij de 3.685 oprichtingen en ook 1.520 opheffingen en zijn in de grafiek nauwelijks zichtbaar. Het grootste deel van de fusies en overnames vond plaats in de groep van bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen.

Doordat het aantal opgerichte bedrijven nog steeds hoger is dan het aantal opgeheven bedrijven neemt het totaal aantal wegvervoerbedrijven nog steeds toe en bedraagt in het eerste kwartaal 2023 20.035. Belangrijk daarbij is dat bijvoorbeeld koeriersbedrijven niet in deze tellingen vallen omdat zij een eigen SBI groep vormen.

Werkgelegenheid

Tellingen van bedrijven geven één aspect van de dynamiek in wegvervoersector weer; de werkgelegenheid die ze vertegenwoordigen is een tweede. De 13.630 bedrijven met 1 werkzame persoon (68 procent van het totaal aantal bedrijven) leveren totaal 13.630 werkzame personen op. Bij de 195 grootste bedrijven, bedrijven in de categorie met 100 werkzame personen of meer (1 procent van het totaal), zijn bij een conservatieve aanname van gemiddeld 200 werkzame personen per bedrijf in totaal 39.000 personen werkzaam.

In de categorie bedrijven waar de meeste fusies en overnames plaatsvonden, die van 10 tot 50 werknemers, zijn bij 1.460 bedrijven (7 procent) in totaal 35.000 personen werkzaam. In dit kader is het een lichtpuntje dat de jarenlange daling van het aantal vrachtwagenchauffeurs die CBS registreerde is omgeslagen en dat aantal is gegroeid van 89.000 in 2021 naar 96.000 in 2022.

Lees ook: Alfa verwacht voortzetting overnames en fusies in trasnportsector