Dit staat in de Rapportage Rijkswegennet T3 2021 die minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze rapportage toont de ontwikkelingen op de weg in 2021 ten opzichte van 2020.

Daling filezwaarte ten opzichte van 2019

De jaarfilezwaarte wordt bepaald door de gemiddelde filelengte maal de duur van de file uitgedrukt in kilometerminuten per jaar. In 2021 is de jaarfilezwaarte gestegen met 37 procent, van 4,2 miljoen kilometerminuten in 2020 naar 5,7 miljoen kilometerminuten in 2021. Dit betekent dat de tijd die weggebruikers gemiddeld in de file staan is toegenomen. Ten opzichte van 2019 is er nog steeds een daling van de filezwaarte te zien van 56 procent: toen bedroeg het aantal kilometerminuten file 13,3 miljoen.

Files door drukte en werkzaamheden

De belangrijkste fileoorzaak blijft drukte in de spits, met 61 procent van het totaal aan files. Daarna volgen ongevallen en incidenten, zoals pech of verloren lading, met 28 procent van de totale files. Sinds de start van de coronapandemie is er een sterke afname van de hoeveelheid verkeer ten opzichte van voorgaande jaren.

Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg 9,9 procent over 2021, een stijging van 1,6 procent ten opzichte van de 8,3 procent over 2020. De stijging van het aantal files door werkzaamheden is met name te verklaren door meer ongeplande werkzaamheden. Door de grote onderhoudsopgave waar Rijkswaterstaat voor staat zal de komende tijd het aantal files door werkzaamheden naar verwachting toenemen.

Reistijdverlies en aantal afgelegde voertuigkilometers

Ten opzichte van 2020 is het aantal afgelegde voertuigkilometers in een jaar gestegen van 61,0 naar 63,6 miljard voertuigkilometers in 2021. Dit is een stijging van 4 procent. Het ligt echter nog steeds onder het niveau van 2019, toen er op jaarbasis 72,9 miljard voertuigkilometers zijn afgelegd.

Ook is het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, toegenomen met 20 procent ten opzichte van 2020. Hiermee komt het reistijdverlies per eind december 2021 op 28,4 miljoen uur op jaarbasis. Eind december 2020 was het reistijdverlies nog 23,7 miljoen uur op jaarbasis.

Filetop-10

De filetop-10 files is ten opzichte van 2020 nagenoeg gelijk gebleven. Op de eerste plaats staat nog steeds de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Schiebroek en Rotterdam-Terbregseplein. In 2021 zijn er twee nieuwe trajecten (locaties) aan de top-10 toegevoegd. Dit betreffen de A27 Utrecht-Gorinchem tussen Lexmond en Noordeloos en de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en Bankhoef.

De locaties die niet meer in de top-10 staan zijn de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feijenoord en Ridderkerk-Noord en de A1 Apeldoorn-Amsterdam voor Hoevelaken.

Lees ook:
Goederenvervoer per hyperloop: 1 miljoen ton CO2-reductie en dagelijks 1.100 vrachtwagens minder op A4
Een hyperloopnetwerk voor vracht draagt bij aan de vermindering van veel van de negatieve neveneffecten van de logistieke sector. “Denk daarbij aan minder ongevallen, minder lawaai, en minder files als niet alle transport meer over de snelweg hoeft”, zegt Dominik Härtl, business developer bij Hardt Hyperloop.