De transportsector kampt met een ernstig tekort aan vrachtwagenchauffeurs, terwijl de druk op deze beroepsgroep vanuit alle hoeken toeneemt. "Chauffeurs krijgen vaak kritiek, omdat ze niet zuinig genoeg rijden of te laat arriveren op hun bestemming," aldus Van Heugten. Hij spreekt uit ervaring, want hij heeft zelf ook als vrachtwagenchauffeur gewerkt. "Dit kan en moet anders. Apployee biedt oplossingen met een leiderschapsprogramma dat zich focust op motivatie, rijgedrag, veiligheid en vitaliteit. Dit leidt ertoe dat chauffeurs niet alleen beter in hun vel zitten, maar ook bewuster en zuiniger willen en kunnen rijden."

Weerstand

"Door het rijgedrag van chauffeurs op een eerlijke manier meetbaar te maken, kunnen leidinggevenden gedrag sturen," verklaart Van Heugten.

Apployee startte ruim zeven jaar geleden met het analyseren van data uit boordcomputers en voertuigen van transportbedrijven. Na intensieve pilots met verschillende bedrijven en chauffeurs concludeerde de organisatie dat de teruggekoppelde cijfers vaak weerstand opwekken bij chauffeurs, omdat ze niet het daadwerkelijke rijgedrag weergeven. Het bedrijf stelt dat omgevingsfactoren, het gewicht van het voertuig en andere variabelen, die vaak niet terugkomen in de cijfers, essentieel zijn om een realistisch beeld van het rijgedrag te krijgen.

Real-time data

Apployee gaat daarvoor dan ook verder. Het analyseert het rijgedrag op basis van real-time data uit het motormanagementsysteem, en houdt rekening met (omgevings)factoren, zoals de technische staat van het voertuig, het gewicht, weersomstandigheden en de infrastructuur. Hierdoor blijft het zuivere en eerlijke rijgedrag over waar een chauffeur zelf invloed op heeft. "Het is daarom ook goed mogelijk dat een chauffeur volgens het bestaande systeem van een bedrijf een 5 scoort voor zijn rijgedrag, maar bij ons een 8", zegt Van Heugten.

Kuypers Kessel:

"Wij vervoeren vaak zware ladingen, nationaal als internationaal. Zowel het gewicht als de route beïnvloeden het rijgedrag en brandstofverbruik van onze chauffeurs aanzienlijk. Daarom is het ons doel elke chauffeur een eerlijk inzicht in zijn eigen prestaties en ontwikkeling te bieden. We werken samen met Apployee, die onze planners traint voor een betere samenwerking tussen planners en chauffeurs. Dat resulteert in daadwerkelijke brandstofbesparingen en dus CO2-reductie." Twan Kuypers, Kuypers Kessel

Leiderschap

Maar alleen het terugkoppelen van data aan chauffeurs is niet voldoende voor langdurige gedragsverandering. Daarom heeft Apployee een gedragsveranderingsprogramma ontwikkeld dat zich richt op de leidinggevenden van de chauffeurs, zoals planners, mentoren, HR-medewerkers en/of directieleden. Het bedrijf gebruikt de methode van Organizational Behavior Management (OBM), een praktische aanpak die kan leiden tot structurele en blijvende gedragsverandering binnen organisaties.

Van Heugten legt uit: “Om gedrag te veranderen, moet dit eerst meetbaar worden gemaakt. Dat gebeurt door de uitgebreide datacollectie van Apployee. Vervolgens krijgen leidinggevenden training om zich te focussen op positieve gedragsontwikkelingen en hierop actie te ondernemen richting de chauffeurs.

Zo creëer je een omgeving, waarin een medewerker waardering voelt en goed in zijn vel zit. Daarbij leren we leidinggevenden ook hoe zij de data moeten interpreteren en hoe zij chauffeurs met die gegevens positief kunnen coachen op hun rijgedrag. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat door deze aandacht en verbetering in resultaten de motivatie van chauffeurs met 40% toeneemt.”

Lees ook: Drie op de vijf logistieke werknemers overwegen ontslag

Smartwatches

Chauffeurs van de bedrijven die deelnamen aan het ontwikkelingsprogramma merkten op dat ze door de focus op rijgedrag op den duur meer ontspannen reden en 's avonds minder vermoeid thuiskwamen. Apployee heeft, als de deelnemers daaraan wilden meewerken, vitaliteitsmetingen uitgevoerd met Garmin smartwatches en vervolgens de data die hieruit kwam, gekoppeld aan de voertuigdata. Van Heugten: “Hieruit bleek een duidelijk verband. Een chauffeur die bewust bezig is met zijn rijgedrag, zit relaxter achter het stuur, veroorzaakt minder schades, rijdt zuiniger en is vitaler. Dit werkt ook andersom: een fitte chauffeur vertoont makkelijker goed rijgedrag.”

Van Waveren Transport:

"De monitoring van zowel LNG- als dieseluitstoot én een positieve benadering van onze chauffeurs, zijn essentieel om de CO2-uitstoot op de juiste manier in kaart te kunnen brengen en onze CO2-reductiedoelstellingen te bereiken. Apployee helpt ons als directie en management door middel van haar leiderschapsprogramma om de chauffeurs centraal te stellen en zo een cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid te creëren. Die betrokkenheid motiveert chauffeurs tot bewuster en zuiniger rijgedrag. En dat leidt vervolgens tot effectievere CO2-reductie en een duurzamere toekomst voor ons allemaal.” Marga van Waveren, Van Waveren Transport
Investeren

Apployee werkt inmiddels samen met veel transportbedrijven in Nederland. "Bedrijven kunnen kiezen voor efficiënter plannen, het aanschaffen van schonere voertuigen of het overstappen op andere brandstoffen, maar een deel van de oplossing ligt ook bij het rijgedrag en de mindset van hun werknemers. Beter rijgedrag leidt niet alleen tot lagere kosten en een verbeterde verkeersveiligheid, maar zorgt ook voor brandstofbesparingen. Gemiddeld zien we een CO2-reductie van 8% bij onze klanten”, aldus Van Heugten. “Een van onze klanten, actief in het zwaar transport, heeft zelfs 14% bespaard en wil deze winst nu investeren in HVO100-brandstof voor verdere CO2-reductie. Dit was voor ons een belangrijke reden om de CO2-berekeningen op een gevalideerde wijze uit te voeren en de samenwerking met BigMile aan te gaan."

Apployee

Apployee in Venlo is ontstaan door een samenvoeging van twee bedrijven die beide ruim 7 jaar ontwikkeling hebben doorgemaakt op vitaliteit voor bedrijven en rijgedrag data binnen transportbedrijven. Het bedrijf biedt betrouwbare data voor een optimale inzet van personeel en voertuigen en richt zich daarbij op de transport- en logistieksector. Met een landelijke dekking voert Apployee jaarlijks 2.000 tot 3.000 vitaliteitsmetingen uit onder vooral chauffeurs. De gemiddelde CO2-reductie die het bedrijf weet te realiseren bij opdrachtgevers is naar eigen zeggen 8%.