De snelweg A12 tussen Woerden en Nieuwerbrug was in slechte technische staat en toe aan onderhoud. De afgelopen winter hebben temperatuurverschillen ervoor gezorgd dat er gaten in het wegdek waren ontstaan. Met het nieuwe stillere asfalt kan dit deel van de A12 er weer jaren tegen aan.

Grondige opknapbeurt A12

De A12 heeft de afgelopen negen dagen een grondige opknapbeurt ondergaan. Tussen Woerden en Nieuwerbrug is het asfalt over 4,5 kilometer over de volledige breedte vervangen door het stille, dubbellaagse zoab (zeer open asfaltbeton). Dit asfalt is ongeveer 2 centimeter hoger dan het huidige asfalt, waardoor ook bermen en vangrail op de juiste hoogte moesten worden gebracht.

Daarnaast is 23 kilometer aan nieuwe belijning aangebracht, zijn 38 detectielussen vervangen, acht voegovergangen en kapotte verlichting vervangen, is er gemaaid en werden betonreparaties aan viaducten uitgevoerd. Een omvangrijke klus die 24/7 per dag doorging. Door dit omvangrijke onderhoud is dit deel van de A12 weer klaar voor de toekomst en heeft de omgeving minder last van snelweggeluid. De A12 richting Utrecht verkeerd in betere conditie en wordt op een later moment aangepakt.

Kort en hevig

Rijkswaterstaat koos bewust voor een korte afsluiting met hevige hinder. Zo kon in korte tijd veel werk worden verzet en was de veiligheid van de weggebruiker en wegwerker beter te garanderen dan bij kortstondige afsluitingen, aldus de rijksdienst. "Het was een flinke klus die kort, hevig en onvermijdelijk was”, zegt omgevingsmanager Stef Kampinga. "We hebben met man en macht 24/7 doorgewerkt om de A12 richting Den Haag weer op tijd en in goede staat open te kunnen stellen.”
TLN vreesde grote vertragingen en economische schade voor transporteurs. Die kunnen zich in dit verband dan ook melden bij de ondernemersorganisatie.

Doorstroomteam

De omliggende gemeenten hebben voorafgaande aan de werkzaamheden hun zorgen geuit over de mogelijke verkeersdrukte op het onderliggend weggennet. "Uiteraard hebben we deze signalen serieus genomen”, zegt Kampinga. "Om sluipverkeer zoveel mogelijk te voorkomen hebben we het verkeer grootschalig via het hoofdwegennet omgeleid."

a12 belijning aanbrengen snelweg
De belijning wordt aangebracht op het vernieuwde deel van de A12 richting Den Haag. De snelweg is sinds 7 oktober weer open.

Verder zijn tijdens de werkzaamheden, ter bevordering van de doorstroming en veiligheid, ongeveer 65 verkeersregelaars ingezet op het gemeentelijk en provinciaal wegennet. Tijdens de werkzaamheden kwam het doorstroomteam, bestaande uit de wegbeheerders (Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies), aannemer en hulpdiensten, dagelijks (meermaals) bijeen om de situatie continu in de gaten te houden en waar nodig gezamenlijk bij te sturen.

Planning werkzaamheden

Het oorspronkelijke uitgangspunt was om de werkzaamheden in de zomerperiode van 2021 uit te voeren, met het idee de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Op verzoek van de omliggende gemeenten en de veiligheidsregio zijn de werkzaamheden verplaatst naar eind september/begin oktober. Redenen hiervoor zijn conflicterende werkzaamheden op het onderliggend wegennet, maar ook geplande evenementen in de regio.