De netbeheerders, landelijke en regionale overheden, ACM en marktpartijen hebben het Actieprogramma Netcongestie opgesteld. De vraag naar ruimte op het stroomnet groeit namelijk explosief. Daardoor raakt het stroomnet op steeds meer plekken (tijdelijk) vol. 

Sneller bouwen aan elektriciteitsnet

Het zo snel mogelijk uitbreiden van het elektriciteitsnet is het belangrijkst. De netbeheerders investeren op dit moment jaarlijks 3,9 miljard euro in het elektriciteitsnet. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2019.

Lees ook: Logistieke ondernemers vragen meer inzet van de overheid in energietransitie 

De ruimte op het net moet ook flexibel worden ingezet. Zo moet men het net minder gebruiken op piekmomenten. Daarom moet ‘spitsmijden’ voordeliger worden. Ook dienen flexibele contracten en het delen van één aansluiting voor wind, zon én energieopslag mogelijk te worden. Verder krijgt energieopslag eigen contractvoorwaarden, omdat opslag kan bijdragen aan het oplossen van netcongestie.

Financiële hulp

Energieverbruik dient ook aan te sluiten bij de (lokale) energieproductie. Bijvoorbeeld door een fabriek harder te laten draaien op momenten dat windparken op zee veel (goedkope) elektriciteit produceren. 
Voor veel bedrijven is flexibel gebruik nieuw en complex. Energieproducenten, brancheverenigingen, netbeheerders en overheden gaan bedrijven helpen met technische ondersteuning. Ook financiële hulp wordt onderzocht.
Provincies en gemeenten gaan daarnaast aan de slag met ‘energyhubs’. Dit zijn lokale netwerken, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen, waarin opwek, warmte, opslag en verbruik worden afgestemd. Door energie lokaal te gebruiken wordt het landelijke stroomnet minder belast.
Met een onafhankelijk platform zullen tot slot tools en goede praktijkvoorbeelden naar buiten komen.

Lees ook: RAI en TLN vragen kabinet om stroomgarantie voor uitbreidend elektrisch wagenpark