Het is niet de eerste keer dat onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden van een railterminal in Barneveld. Het laatste onderzoek dateert uit 2016. Naar aanleiding hiervan stelde de gemeenteraad geld beschikbaar om het plan door ProRail uit te laten werken. Medefinanciers waren de provincie Gelderland en de firma Vink Holding.

Railterminal en Havenbedrijf Rotterdam

Ontwikkelingen die van invloed zijn op het mogelijk realiseren van een terminal zijn de filedruk op onder andere de A1, de toename van de uitstoot van stikstof en de noodzaak om dit te verminderen en de plannen van het Havenbedrijf Rotterdam om in 2040 40 procent van het containervervoer via het spoor te laten plaatsvinden in plaats van over de weg. Deze ontwikkelingen waren mede aanleiding voor de BIK Barneveld en de gemeente Barneveld om eerst een nieuwe behoeftepeiling te doen en deskundigen te raadplegen over de mogelijkheden en kansen voor een Railterminal Barneveld voordat vervolgstappen zouden kunnen worden gezet.

Conclusies onderzoek

Het recente onderzoek van de gemeente Barneveld en de BIK Barneveld bestaat uit twee delen: interviews met bedrijven die mogelijk belangstelling hebben voor een railterminal in Barneveld en interviews met deskundigen, overheden en andere, bestaande, railterminals in Nederland.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  • De meeste (succesvolle) railterminals liggen langs de oost-westassen in Nederland. Dat geldt ook voor het initiatief in Barneveld. De Railterminal Barneveld wordt onderdeel van de internationaal belangrijke TEN-T Corridor North Sea-Baltic States. Hiermee is de verbinding gegarandeerd naar Midden- en Noord-Europa;
  • Een relatief groot aantal bedrijven geeft aan van de terminal gebruik te willen maken om containers of bulkgoederen te (laten) vervoeren;
  • De kansen voor een railterminal nemen toe als ook andere diensten (naast het verladen van containers en bulkgoederen) worden aangeboden, zoals warehousing (opslag van containers) en het repareren van containers;
  • De railterminal zou niet alleen containers en bulkgoederen moeten verladen, maar ook trailers. Daarmee draagt de Railterminal Barneveld bij aan het verminderen van de filedruk in Midden-Nederland en de uitstoot van stikstof. Hiermee onderscheidt Railterminal Barneveld zich direct van een groot aantal bestaande terminals;
  • Het is verstandig op zoek te gaan naar een ervaren exploitant die de Railterminal Barneveld exploiteert. Dat kan een zelfstandig exploitant zijn of als extra locatie van een al elders opererende terminal. Het is aan te bevelen om bij die zoektocht ook de provincie Gelderland te betrekken;
  • Barneveldse bedrijven die ondersteunende diensten aanbieden, zoals warehousing worden uitgenodigd zich te melden om de ontwikkeling mede mogelijk te maken van de Railterminal Barneveld;

Voldoende potentie voor volgende stap'

De conclusies van het onderzoek onderstrepen volgens gemeente en ondernemerskoepel dat er nog altijd kansen zijn voor de komst van een Railterminal Barneveld. Voorzitter van de BIK Barneveld, Gijs Eikelenboom: “Het onderzoek toont aan dat de kansen voor een Railterminal Barneveld onverkort aanwezig zijn. Er is voldoende potentie om met elkaar een volgende stap te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat de realisering van een Railterminal Barneveld bijdraagt aan de versterking van het ondernemers- en vestigingsklimaat in Barneveld.”

Wethouder Didi Dorrestijn-Taal: “We zijn erg blij met de uitkomsten van dit onderzoek. We zijn nog altijd positief over de ambitie en het initiatief om een goederenoverslag te realiseren en zetten ons, waar dat nodig is, in om dit initiatief naar een volgende fase te brengen.”

Mogelijke exploitanten 

De BIK Barneveld en de gemeente Barneveld hebben afgesproken dat zij de komende tijd mogelijke exploitanten gaan interesseren voor de ontwikkeling van een goederenoverslag in Barneveld.