De verklaring bekrachtigt de duidelijke instemming van de partijen met het gezamenlijke project UTLC ERA en is richtinggevend voor de verdere ontwikkeling ervan. De partijen willen nieuwe impulsen geven aan de bevordering van effectieve containertransportdiensten tussen Europa en China en de digitalisering ervan. Daarmee moet de capaciteit in het spoorweggoederenverkeer verder omhoog en kan de introductie van nieuwe technologieën in de gehele EEU mogelijk worden gemaakt.

EEU en UTLC ERA

In de verklaring benadrukken de drie landen de bijzondere betekenis van het transport- en logistiekproject UTLC ERA voor de Euraziatische doorvoer en zeggen dit project verdere ondersteuning toe. Zo moet de Russisch-Kazachs-Wit-Russische onderneming, die op het breedspoor 1520 bijna 90 procent van de doorvoervrachtgoederen als deel van reguliere containertreinen tussen China en Europa transporteert, de drijvende kracht worden van de digitaliseringsprocessen in de duurzame transport- en logistieksector van de EEU. UTLC ERA moet meewerken aan de introductie van een uniforme EEU-procedure voor de goederendoorvoer. De geplande maatregelen moeten zonder extra financiële belasting voor de klanten worden gerealiseerd.

CO2-vrije logistiek

De intentieverklaring beschouwt de digitale transformatie en de introductie van technologische innovaties als centrale factoren voor de verhoging van de bedrijfsmatige efficiëntie en de verlaging van de transactiekosten voor de gehele Euraziatische verkeerssector. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de verbetering van de ecologische balans in het spoorwegverkeer en CO2-vrije spoorweglogistiek. Daarmee moet het spoor aantrekkelijker wordt voor het goederentransport.

Sleutelfunctie voor spoorwegen

Alexej Grom, ceo bij UTLC ERA, benadrukt dat digitalisering een bijzondere rol speelt bij spoorwegtransporten. “Het spoorwegverkeer heeft tegenwoordig een sleutelfunctie, vooral met het oog op de reductie van kooldioxide-emissies en milieubelastingen. Om deze voordelen te versterken, zijn wij bereid om baanbrekende pilotprojecten en innovatieve technologieoplossingen op het spoor te realiseren om niet alleen de Euraziatische doorvoer, maar ook de gehele leveringsketen tussen China en Europa, te bespoedigen. Samen met onze partners en EEU-buren staan wij kort voor de invoering van een uniforme vrachtbrief. Ik ben ervan overtuigd dat 2022 ons een doorbraak op het gebied van de digitalisering van het spoor zal brengen.”