Het vervoeren van goederen per hyperloop heeft volgens het onderzoek ook een positief economisch effect op de logistieke sector en zorgt voor een betere benutting van de huidige infrastructuur en voor vrijgekomen capaciteit.

Hyperloop volgt A4

Hardt Hyperloop, dat in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de hyperloop, ziet grote kansen voor de logistieke sector in het gebruik van deze duurzame en snelle manier van vervoer. Eerst op regionaal niveau en vervolgens op nationale en Europese schaal. Dominik Härtl, business developer bij Hardt Hyperloop, leidde de Cargo-hyperloop Holland-studie en legt uit: “We hebben dit onderzoek anders benaderd dan eerder uitgevoerde hyperloopstudies door de toekomstige gebruikers en andere belangrijke stakeholders er direct bij te betrekken. We hebben een samenwerkingsverband opgezet met 35 stakeholders uit de private en publieke sector, waaronder enkele van de grootste Nederlandse exporteurs uit de tuinbouw en voedingsindustrie. Zij hebben niet alleen cruciale input geleverd voor de productvereisten, maar ook bijgedragen aan de keuze van de locaties van de hubs en het tracé.”

potentieel tracé hyperloop
Het mogelijke traject van de cargo-hyperloop.

Het project volgt grotendeels de snelweg A4, die steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam met elkaar verbindt. “De A4 is van cruciaal belang is voor de economie van deze regio, maar behoort ook tot de meest overbelaste snelwegen van Nederland”, vertelt Härtl. “De nu voorgestelde oplossingen zullen dit probleem slechts gedeeltelijk oplossen. Hyperloop zou de capaciteit kunnen verhogen en zo de congestie op dit traject kunnen verminderen en tegelijk de connectiviteit en productiviteit kunnen verhogen.”

Antwoord op vraag naar duurzame oplossingen

Een heel belangrijk resultaat uit het onderzoek is dat de realisatie van Cargo-hyperloop Holland bijdraagt aan een flinke reductie van CO2-emissies.“We hebben bij de berekeningen rekening gehouden met de aanleg van de infrastructuur en de daarbijbehorende hubs”, aldus Härtl. “Zelfs dan kunnen we in dertig jaar een groot netto positief effect van 0,6 miljoen ton minder uitstoot realiseren. De hyperloop is dan ook het antwoord op de groeiende vraag naar duurzame oplossingen voor (hogesnelheids)goederenvervoer, terwijl daarmee ook een systeem gerealiseerd wordt dat mensen kan vervoeren.”

1.100 vrachtwagens minder in 2030

Ook wijst het onderzoek uit dat de aanleg van een hyperloopnetwerk voor vracht bijdraagt aan de vermindering van veel van de negatieve neveneffecten van de logistieke sector. “Denk daarbij aan minder ongevallen, minder lawaai, en minder files als niet alle transport meer over de snelweg hoeft”, legt Härtl uit. In 2030 kan deze enkele hyperloopcorridor er al voor zorgen dat er dagelijks bijna 1.100 vrachtwagens minder over de A4 rijden. Bij verdere uitbreiding van het hyperloopnetwerk in Europa kan hyperloop in 2050 dagelijks ruim 2.500 vrachtwagens vervangen en een duurzaam alternatief bieden voor vluchten binnen Europa.

Over Cargo-hyperloop Holland

Het project Cargo-hyperloop Holland is een onderdeel van het Hyperloop Development Program. Het project wordt ondersteund door 35 particuliere en publieke partijen die een convenant hebben ondertekend waarin zij hun betrokkenheid en bereidheid hebben uitgesproken om de ontwikkeling te onderzoeken van een hyperlooproute voor vracht die de Nederlandse provincies Noord- en Zuid-Holland met elkaar verbindt.

De belanghebbenden/convenantpartners zijn: Agora Flores Holland, Air Cargo Netherlands, Amsterdam Airport Area, Amsterdam Logistics, APMT (Maersk), Bakker Barendrecht, Berg Roses, ABC Logistics (Best Fresh), Dümmen Orange, Dutch Flower Group, Euro Pool System, evofenedex, Kwekerij Baas, De Wintertuin, Greenport Aalsmeer, Greenport Duin- en Bollenstreek, GroentenFruithuis, InnovationQuarter, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Rotterdam, Gemeente Westland, Port of Amsterdam, Port of Rotterdam, PostNL, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, Royal Schiphol Group, SADC, SVB Transportgroep, The Greenery, TLN, en Vervoerregio Amsterdam.

De aanleg van een hyperloopnetwerk vraagt om een flinke investering. “De kosten van het project worden geraamd op ongeveer € 1,5 miljard”, zegt Härtl. “Dit is een stuk minder dan de in het recente verleden gedane en geplande investeringen in infrastructuur in de regio. Echter, de economische voordelen zijn groot. De industrie krijgt een flinke boost en het biedt werkgelegenheid aan minstens 13.000 mensen. Samen met de CO2-reductie en verbeterde en betrouwbare transporttijden die we met dit project kunnen realiseren, maakt dat de hyperloop een hele goede investering.”

MIRT als ontwikkelingsomgeving

Om het potentieel aan economische voordelen volledig te benutten, wordt de aanleg van de volledige Cargo-hyperloop Holland-corridor aanbevolen. Door de logistieke processen dusdanig te optimaliseren en door hyperloop transportdiensten te introduceren, kan het project ongeveer € 3,2 miljard voordeel opleveren.

Volgens Härtl kan het Nederlandse MIRT-programma dienen als de juiste omgeving om dit project naar de volgende fase te brengen. “Onze ambitie is om de eerste route tegen het einde van dit decennium operationeel te hebben. Dit project zou wel eens een van de eerste hyperlooproutes ter wereld kunnen zijn.”

Lees hier het onderzoek over Cargo-hyperloop Holland.