Om dit veilig te kunnen doen, is de brug tijdens deze werkzaamheden afgesloten. Richting Rotterdam is de brug het hele weekend dicht. Richting Bergen-op-Zoom is de brug tijdens deze weekendafsluiting gedeeltelijk open op zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur. De parallelbaan blijft open voor (brom)fietsers, landbouwverkeer en hulpdiensten.

Nieuwe maximumsnelheid op Haringvlietbrug

Maandagochtend 23 augustus 2021 vanaf 5.00 uur geldt op de Haringvlietbrug een nieuwe maximumsnelheid van 50 km/u. Daarnaast zijn de rijstroken in beide richtingen versmald. Voor de veiligheid van de brug zijn snel maatregelen nodig om de trillingen die het (zware) verkeer veroorzaakt te verminderen. Verlaging van de snelheid helpt hierbij. De lagere snelheid en versmalde rijstroken zijn bedoeld om de brug tot aan vervanging van de klep in 2023 veilig te kunnen blijven gebruiken.

In tegenstelling tot eerdere berichten blijven in beide richtingen twee rijstroken open. Maar door de lagere snelheid en smallere rijstroken kunnen desalniettemin files ontstaan, vooral tijdens de ochtend- en avondspits. Kijk hier voor een overzicht van de maatregelen die bij de Haringvlietbrug worden genomen.

Twee versmalde rijstroken

De verkeersmaatregelen op en rond de Haringvlietbrug zouden oorspronkelijk ingaan op 26 juli. Omdat de veiligheidregio’s zich niet tijdig konden voorbereiden, verschoof de ingangsdatum naar 9 augustus. Vervolgens werden er weer twee weken opgeteld op initiatief van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. 

haringvlietbrug verkeersmaatregelen
De omleidingskaart voor de Haringvlietbrug. (Beeld: Rijkswaterstaat)

Tegen de oorspronkelijke plannen om op de Haringvlietbrug in beide richtingen één rijstrook open te houden, ontstond weerstand bij onder meer TLN, de betrokken provincies en via een petitie. Vooral de door Rijkswaterstaat aangedragen reden voor deze maatregel – vanwege een materiaal- en personeelstekort bij de politie en het OM – zette kwaad bloed. TLN-directeur Jan Boeve noemde het “volstrekt belachelijk”.  

Miljoenenschade voorkomen

De ondernemersorganisatie toont zich nu tevreden met de afspraak dat er twee, weliswaar versmalde, rijstroken openblijven. “Met dit besluit voorkomt de minister onnodige miljoenenschade voor de transportsector”, aldus Boeve.