De Van Brienenoordbrug is de drukste brug van Nederland: er rijden dagelijks ruim 230.000 voertuigen overheen. Per dag varen er ruim driehonderd schepen onderdoor en jaarlijks zijn er circa 150 brugopeningen voor de hoge scheepvaart. Het vernieuwen van de brug is volgens Rijkswaterstaat een unieke en ingewikkelde operatie die ook hinder veroorzaakt voor het wegverkeer, de scheepvaart en voor bewoners en bedrijven in de omgeving. Om die hinder te beperken worden maatregelen genomen. Tijdens een onlangs gehouden webinar werden omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden, de hinder en de maatregelen om die hinder te beperken.

Aanpak Van Brienenoordbrug

Al in 2016 is gestart met voorbereiden voor de aanpak van de westboog (in de richting Dordrecht) van de Rotterdamse brug. Het plan was toen om die te renoveren ‘in het verkeer’, hetgeen zo’n anderhalf jaar zou zorgen voor ernstige verkeershinder. Vervolgens zou de de oostboog (in de richting Den Haag) aan de beurt zijn wat nog eens anderhalf jaar verkeershinder zou opleveren. Ten slotte zouden dan de beweegbare delen nog gerenoveerd moeten worden. Dat zou meer dan drie maanden verkeershinder betekenen. 

Al met al ruim drie jaar aaneengesloten ernstige verkeershinder vonden de betrokken partijen niet acceptabel en dus werd gekozen voor een andere aanpak: het vervangen van de brugbogen in de zomerperiode. De westboog is in de zomer van 2026 aan de beurt (zeven weken) en de oostboog (eveneens zeven weken) in 2028. De bouw en renovatie van de bogen gebeuren dan niet ‘in het verkeer’, maar op een werf. Dat is volgens Rijkswaterstaat niet alleen veiliger om te werken, maar ook veiliger voor wegverkeer en scheepvaart. Daarbij wordt de westboog – die wordt vervangen door een nieuwe – hergebruikt als ‘nieuwe’ oostboog. De hoofdwerkzaamheden voor de aanpak van de beweegbare delen vinden in de zomerperiode van 2027 plaats gedurende veertien weken. Bij de oostbrug betekent dat het vervangen van de oude brugkleppen, bewegingswerk en installaties. Zowel bij de oost- als westbrug komen er nieuwe systemen voor de bediening, besturing en bewaking, zoals camera’s, audio enzovoorts. Op dit moment is dus duidelijk wat er moet gebeuren en hoe dat gaat gebeuren. Ook de planning is rond. Op dit moment is Rijkswaterstaat druk met het uitbestedingstraject. Op het moment dat duidelijk is wie de klus gaat uitvoeren, zal een begin worden gemaakt met de werkzaamheden. 

Hinder wegverkeer

Het werk aan de Van Brienenoordbrug is ingrijpend en zorgt zeker voor ernstige hinder voor het wegverkeer, voorspelt Rijkswaterstaat. De uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil deze hinder uiteraard zoveel mogelijk beperken. Dat is waarom bijvoorbeeld het de boogbruggen en brugkleppen in zomerperiodes wordt vervangen. Daarnaast wordt het wegverkeer omgeleid via onder meer de snelwegen A15, A12 en A27. Tijdens de hoofdwerkzaamheden – in de zomers van 2026 en 2028 zeven weken en in 2027 veertien weken – zijn er 2x3 in plaats van 2x6 rijstroken open. Daarnaast wordt de A16 in een aantal nachten en weekenden volledige afgesloten. 

Rijkswaterstaat verwacht dat het werk aan de brug, afhankelijk van het moment en de omstandigheden, leidt in de spits tot een uur meer meer extra reistijd boven op het normale oponthoud.

Hinder scheepvaart

De Nieuwe Maas bij Rotterdam is een van de drukste vaarroutes van Nederland. Daarom besteedt Rijkswaterstaat bij het opknappen van de Van Brienenoordbrug extra veel aandacht aan het beperken van hinder voor de scheepvaart. De uitvoeringsorganisatie onderzoekt welke alternatieve routes er zijn als de doorvaart tijdelijk, geheel of gedeeltelijk is gestremd. Omvaren kan bijvoorbeeld via de Oude Maas en de Noord.

Hoe ziet de nieuwe Van Brienenoordbrug eruit?

Hoe komt de nieuwe Van Brienenoordbrug eruit te zien in 2028? In ieder geval komen er geen extra rijstroken bij en het ontwerp zal nagenoeg hetzelfde zijn. Wel zal de brug 5 meter breder zijn en komt er een een breder fietspad en een hogere leuning. Verder krijgt de de brug een nieuwe kleur: staalblauw. Daarmee onderscheidt deze brug zich van de rode Willemsbrug en de witte Erasmusbrug. In de nieuwe opzet is geen plaats meer voor het bedieningsgebouw. De brug zal vanaf een andere locatie worden bediend. Voor het bedienhuis, evenals de oude boogbrug in de richting van Den Haag wordt een nieuwe bestemming gezocht.

renovatie van brienenoordbrug
De Van Brienenoordbrug krijgt een nieuwe kleur: staalblauw. Daarmee onderscheidt deze brug zich van andere Rotterdamse bruggen: de rode Willemsbrug en de witte Erasmusbrug.

Ondanks dat de nieuwe brug er vrijwel hetzelfde uit zal zien als de oude brug, past het ontwerp van de nieuwe brug echter net niet meer binnen het bestaande bestemmingsplan. Dat moet worden aangepast. Rijkswaterstaat heeft dan ook bij de gemeente Rotterdam  de omgevingsvergunning ‘Afwijking Bestemmingsplan’ die Rijkswaterstaat aangevraagd. De gemeente stelt daarvoor een ontwerpvergunning op. 

Zoals de planning er nu uitziet, is de nieuwe Van Brienenoordbrug na de zomer van 2027 weer geheel beschikbaar voor het verkeer. Tot die tijd wordt de brug goed onderhouden en is deze veilig voor al het weg- en scheepvaartverkeer.

Vernieuwing Van Brienenoordbrug: wat en wanneer?

2020:

 • Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug en de precieze omvang van de noodzakelijke vernieuwingen;
 • Onderzoek naar slim combineren van werkzaamheden;
 • Besluit dat westboog wordt vervangen door geheel nieuwe boog in plaats van renoveren en dat oostboog circulair wordt vervangen door gerenoveerde westboog.

2020-2023:

 • Contractvoorbereiding en aanbesteding.

2023-2025:

 • Voorbereiden uitvoering werkzaamheden;
 • Eventueel eerste voorbereidende werkzaamheden aan de brug;
 • Start bouw nieuwe westboog op werf.

2026-2028: 

Gefaseerd uitvoeren van werkzaamheden, onder andere:

 • Vervangen westboog (zomer 2026);
 • Vervangen brugkleppen (zomer 2027);
 • Vernieuwen bedieningssystemen (zomer 2027);
 • Vervangen oostboog door de gerenoveerde westboog (zomer 2028).

De planning kan nog veranderen.