Over een regeerakkoord valt volgens Geurts nog weinig te zeggen. De invulling zal volgens hem mede afhangen van de vraag welke politieke partijen een coalitie gaan vormen. “Welke partijen dat ook zullen zijn, het CDA zal zich blijven inzetten voor een sterke transport- en logistieke sector. De sector is van groot belang voor de economie en de werkgelegenheid, maar ook de samenleving als geheel kan ervan profiteren. Zo wordt iedereen beter van goede, al dan niet grensoverschrijdende spoor- en wegverbindingen."