Op steeds meer plekken in Nederland zijn iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) geplaatst. Een van die plekken is Tilburg. Bij de N260 en N261, die samen een groot deel van de ringweg om die stad vormen, staan over een afstand van circa 20 kilometer 21 van deze slimme verkeerslichten. “Dat is het langste aaneengesloten traject met iVRI’s in Nederland”, geeft projectleider smart logistics Janneke Nijsing van SmartwayZ.NL aan. “In Deventer bijvoorbeeld zijn er ruim twee keer zoveel, maar die zijn verdeeld over meerdere wegen en geven bovendien niet allemaal prioriteit aan het vrachtverkeer. Er zijn daar ook verkeerslichten die prioriteit geven aan nood- en hulpdiensten en openbaarvervoer.” 

Slimme verkeerslichten werken brandstofbesparend

Het mobiliteitsprogramma waar Nijsing bij werkt heeft als inzet de bereikbaarheid in Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg) te verbeteren en daarop gerichte innovaties te stimuleren. SmartwayZ.NL is aangesloten bij het landelijke programma Connected Transport Corridors. Dat is een samenwerkingsverband van rijksoverheid, regio’s en partijen uit de markt dat logistiek met digitale technieken duurzamer, veiliger en efficiënter wil maken.

iVRI slimme verkeerslichten
Een chauffeur communiceert in zijn cabine met een slim verkeerslicht. Op steeds meer plekken in Nederland worden deze iVRI’s geïnstalleerd. (Beeld: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

SmartwayZ.NL is via dat programma betrokken bij de uitrol van iVRI’s in Tilburg. Zo voerde het twee jaar geleden een simulatie voor die gemeente uit om te kijken wat het oplevert als het vrachtverkeer daar prioriteit krijgt. Minder brandstofverbruik en een beetje tijdswinst, luidde de uitkomst. Nijsing: “Uit onderzoek van TNO bleek eerder al dat kunnen doorrijden bij een iVRI 0,12 liter brandstof per vrachtwagen per keer bespaart. Vijfhonderd trucks, die per dag vijf keer minder hoeven te stoppen, leveren een transporteur daardoor een besparing op van ruim € 165.000 per jaar. Daarnaast dragen iVRI’s bij aan de verkeersveiligheid.” 

Economisch belang 

De slimme verkeerslichten op de N260 en N261 zijn een initiatief van de gemeente Tilburg. Zij begon in 2015 met de voorbereiding op de implementatie daarvan. Bij het project zijn verschillende partijen betrokken, waaronder SmartwayZ.NL en logistiek dienstverlener GVT. Dat bedrijf is gespecialiseerd in fijnmazige distributie in de Benelux en heeft zes vestigingen, waaronder in de ‘Kruikenstad’.

Armand Schuffelers GVT
Armand Schuffelers (GVT):  "De trucks die met de proef meedoen rijden uitsluitend op Breda en Eindhoven. Daar zijn ook iVRI’s. Op die routes kunnen we daardoor optimaal profiteren van het ‘connected’ zijn.” (Beeld: GVT Transport & Logistics)

“Als het om technologische innovaties gaat, zeker in combinatie met duurzaamheid, lopen wij graag voorop”, vertelt general manager Benelux Transport Armand Schuffelers. “Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten en kwamen zodoende al in een vroeg stadium met dit project in aanraking. Sinds eind februari zijn we als eerste vervoerder in deze regio ‘connected’ met de slimme verkeerslichten op de randweg. Het gaat om een pilot van drie maanden. Hiervoor is bij tien trucks de Green Flow-app van Dynniq geïntegreerd in de Logi-App-boordcomputer. Daarmee communiceren de voertuigen met de iVRI’s. Ons bedrijf in Tilburg ligt aan de N260, ongeveer in het midden van het traject met de intelligente verkeerslichten. De trucks die met de proef meedoen rijden uitsluitend op Breda en Eindhoven. Daar zijn ook iVRI’s. Op die routes kunnen we daardoor optimaal profiteren van het ‘connected’ zijn.” 

Green Flow 

Voor het besluit om ‘verbonden’ te blijven met de iVRI’s gaat GVT niet over één nacht ijs. Schuffelers: “Eind april beginnen we in Tilburg met een tweede pilot, die eveneens drie maanden duurt. Daarbij maken we gebruik van de Truckmeister-app van Be-Mobile. Die communiceert ook met slimme verkeerslichten en wordt voor de proef geïntegreerd in de Logi-App-boordcomputer van eveneens tien trucks. In mei besluiten we of we blijvend van de apps gebruik gaan maken en zo ja, van welke. In Alkmaar en Apeldoorn beginnen we in april ook met proeven met de Green Flow-app. Vanuit beide vestigingen met twee trucks.” 

'Als de besparingen straks hoger blijken dan de kosten van de app, gaan we daar blijvend mee rijden en rusten we gefaseerd een groter aantal trucks ermee uit'

Armand Schuffelers, general manager Benelux Transport bij GVT

Over de eerste ervaringen met de app van Dynniq zegt Schuffelers: “Onze chauffeurs zijn er heel positief over. Natuurlijk vanwege de prioriteit die zij krijgen, maar zeker ook vanwege de vroegtijdige informatie die het systeem hen geeft over wat hen te wachten staat als zij een verkeerslicht naderen. Zij kunnen daar dan tijdig op anticiperen. Dat brengt meer rust in de cabine en verhoogt de veiligheid en het werkplezier.” 

Besparingen 

Dat de tien aan de proef deelnemende trucks door de ‘vrachtprioriteit’ minder brandstof verbruiken, beschouwt Schuffelers als een zekerheid. “Hoeveel precies is op dit moment nog niet aan te geven. Als de besparingen straks hoger blijken dan de kosten van de app, gaan we daar blijvend mee rijden en rusten we gefaseerd een groter aantal trucks ermee uit. En als die gelijk zijn, verwacht ik dat we er vanwege alle andere voordelen eveneens toe besluiten om door te gaan.” 

Janneke Nijsing SmartwayZ.NL
Janneke Nijsing (SmartwayZ.NL): "Normaal gesproken gebruiken chauffeurs de apps op een aparte device (smartphone of tablet, ES). Onze ambitie is dat nog dit jaar tien fabrikanten ze geïntegreerd gaan aanbieden.”

Mocht het besluit van GVT ten gunste van een van de apps uitvallen, dan hoopt Schuffelers dat meer vervoerders dat voorbeeld zullen volgen. “Als meer trucks verbonden zijn, krijgen zij vaker prioriteit bij slimme verkeerslichten en nemen de voordelen toe.” Ook zou hij het aantal iVRI’s in Nederland dan graag uitgebreid zien. 

Drempel verlagen 

Om de drempel voor vervoersbedrijven te verlagen om mee te doen, stimuleert SmartwayZ.NL fabrikanten om de apps van Dynniq en Be-Mobile te integreren in hun boordcomputers. Janneke Nijsing: “Voor GVT is dat, door de pilots waaraan het meedoet, bij uitzondering gebeurd. Normaal gesproken gebruiken chauffeurs de apps op een aparte device (smartphone of tablet, ES). Onze ambitie is dat nog dit jaar tien fabrikanten ze geïntegreerd gaan aanbieden.”