De vorming van Zuid-Holland Bereikbaar heeft alles te maken met het groot onderhoud aan de infrastructuur dat de komende jaren op veel plekken in de provincie plaatsvindt. “Daarnaast worden tussen nu en 2030 200.000 à 220.000 woningen bijgebouwd in Zuid-Holland”, zegt programmadirecteur René Vrugt. “Al die activiteiten hebben een grote invloed op de bereikbaarheid. Ons programma moet Zuid-Holland de komende tien jaar in beweging houden. Dat gaan we doen door de verkeersdrukte zoveel mogelijk in goede banen te leiden, werkzaamheden aan de infrastructuur op elkaar af te stemmen en bedrijven en bewoners te helpen bij het kiezen van slimme en duurzame manieren van vervoer en reizen.”