We zijn in transport en logistiek altijd druk met innovaties rondom voertuigen, opslagtechniek, ICT, apparatuur. In de Topsector Logistiek proberen we natuurlijk daarbij aan te sluiten. Dit wordt ook sterk in de hand gewerkt doordat het geld dat beschikbaar is voor innovatie vooral bedoeld is voor innovatie in producten, productieprocessen en productiemiddelen. In de logistiek levert dit twee uitdagingen op. De eerste is dat veel innovaties ook gaan over logistieke processen: dingen slimmer en sneller doen. Gelukkig kunnen we dit vaak toch wel goed tastbaar maken omdat er modellen gemaakt worden, algoritmen ontworpen, simulaties gedraaid. Allemaal ook redelijk ‘aanwijsbaar’ en, vooral, nieuw.