1. Welke IT-producten zijn momenteel innovatief en zinvol voor de transportwereld?

“Dit is wel een lastige vraag, er zijn namelijk heel veel verschillende producten. Het hangt er echt vanaf waar een bedrijf behoefte aan heeft, en ook de mate waarin een bedrijf is geautomatiseerd speelt een rol. Het IT-landschap van een transportbedrijf kan heel complex zijn en uit veel verschillende systemen en leveranciers bestaan. Een van de speerpunten van Dalti is om dit landschap duidelijk in kaart te brengen, zodat duidelijk is wat de expertises zijn van onze leden, hoe dit aansluit op andere systemen en hoe deze kunnen worden ingezet bij een bedrijf.

Momenteel brengen we vanuit Dalti onze 47 leden en hun expertise in kaart. In een nieuw deel van de site worden de leden meer uitgelicht. Daarmee is dan duidelijk wat de expertise is van onze leden en waarmee ze transportbedrijven kunnen helpen.”

2. Op de site van Dalti staat: belangenbehartiging, standaardisatie en kennisdeling. Hoe stimuleer je dat?

“Dat doe je door met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken op verschillende onderwerpen; op technisch vlak maar ook op het terrein van informatievoorziening en kennisdeling. Binnen het aandachtsgebied standaardisatie is het OTM (open trip model) daar een voorbeeld van.

Qua belangenbehartiging doen we dat door onze leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de sector en wetswijzigingen vanuit de overheid. Daarnaast gaan we, met en namens onze leden, in gesprek met onze stakeholders.

Kennisdeling doen we door het organiseren van verschillende bijeenkomsten, online en offline. De meest recente was internationaal zakendoen, waarin ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Trucs en tips uitwisselen.”

3. Is Dalti betrokken bij het Programma Digitale Infrastructuur Logistiek?

“Wij zijn inderdaad in gesprek met de initiatiefnemers van Basis Data Infrastructuur/ Digitale Infrastructuur Logistiek (BDI/DIL) over wat wij hierin zouden kunnen betekenen. Voor ons is van belang om onze leden concrete informatie mee te geven over het programma, want als Dalti behartigen wij hun belangen. Hoe kunnen de leden het beste aansluiting vinden? Tijdens ons netwerk event op 20 april gaan we over dit onderwerp met elkaar, onze partners en onze leden,  in gesprek. Verder is hierover nog niet veel bekend. Dalti denkt in het algemeen wel vaak vroegtijdig mee met overheidsprojecten.”

4. Hoe kunnen bedrijven worden gestimuleerd om meer te digitaliseren?

“Allereerst door te laten zien wat het oplevert. Maar ook de verwachtingen van de opdrachtgevers van onze klanten worden steeds hoger, ze vragen bijvoorbeeld steeds vaker om statusinformatie van een order. Zoals we gewend zijn als consument heel nauwkeurig te weten waar ons pakketje blijft, wordt dit in business to business ook steeds vanzelfsprekender.

Door goed te automatiseren, krijg je steeds meer mogelijkheden. Meer inzichten in je data bijvoorbeeld. Vooral door systemen met elkaar te laten integreren of communiceren. Data die je zou kunnen gebruiken om te kunnen voldoen aan de eisen rondom CO2-uitstoot bijvoorbeeld.  Maar het wordt ook gemakkelijker om digitaal orders en ritten uit te wisselen en deze te verrijken met statusinformatie.”

5. Is de angst dat concullega’s aan de haal gaan met hun klanten terecht als er gegevens worden uitgewisseld?

“Vertrouwen in de transportsector is heel belangrijk. Het duurt even voordat dat in deze branche ontstaat. Daar moet je dus rekening mee houden. Dat zie ik ook bij mijn eigen bedrijf (Filogic). Men is in de branche terughoudend bij het delen van informatie.  In het algemeen geldt daarnaast: nieuwe ontwikkelingen die nog niet concreet zijn, roepen vaak weerstand op.

Maar informatie delen is wel de ontwikkeling van 2023 en verder. En de generatie onder ons staat hier heel anders in, wist je dat?  Jongeren weten alles van elkaar. Op apps als Snapchat en BeReal  kunnen ze alles van elkaar volgen en is het heel normaal dat ze van minuut tot minuut op de hoogte zijn van de exacte locatie van al hun connecties.”

6. Tot slot: hoe wijd verbreid is het delen van data van wegwerkzaamheden van Filogic inmiddels?

“De datafeed (digitaal bestand van alle producten of diensten, compleet met alle kenmerken van deze producten) van de wegwerkzaamheden van Filogic is ondertussen klaar. Maar we willen nog meer feeds toevoegen: zoals voorkeursroutes van steden, milieuzones en venstertijden informatie over brughoogtes… onze klanten willen het graag hebben. Deze datafeeds zijn overigens gratis beschikbaar voor alle ICT-leveranciers.

Wat ook bijzonder is, is de reactie van planners op onze informatie. Aan de hand van gegevens over wegwerkzaamheden stelt de ene planner als reactie compleet andere routes samen, terwijl de andere nauwelijks iets aanpast. In verband hiermee doen we samen met de TU Delft onderzoek bij 2 vervoerders. Dat onderzoek loopt nog.

Maar in het algemeen kun je stellen dat de gevolgen van het ontvangen van de verkeersinformatie groter zijn dan alleen een route veranderen. Het zou bijvoorbeeld efficiënter kunnen zijn dat een chauffeur een uur later gaat rijden dan normaal. Of dat vaste routes wellicht anders moeten worden samengesteld. En dan is de grote vraag: behoort dat tot de mogelijkheden? En: is de transporteur in staat om dit te veranderen of zit hij vast aan vaste routes en tijd afspraken met klanten ? Daarbij speelt het menselijke aspect een grote rol. De mens kiest wat hij doet met de informatie.”

Lees ook: Jitske Brink is de nieuwe voorzitter van DALTI