Een trekker met oplegger in de chemie kostte in 2021 gemiddeld in totaal 210.843 euro, 8,1 procent meer dan in 2018; per kilometer 1,92 euro en per uur 79,86 euro.  Personeelskosten vormen 37% van de totale kosten. Voor een trekker met oplegger in het containervervoer waren de totale kosten 172.775 euro, ook 8,1% meer dan in 2018, 1,65 euro per kilometer, 66,84 euro per uur en 44% aandeel van de personeelskosten.

Dit zijn twee voorbeelden van kostencijfers die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft gepubliceerd in twee webdocumenten 'Kostenkengetallen van het wegvervoer'. De twee documenten zijn gratis te downloaden. Het KiM heeft de kostenkengetallen laten verzamelen door onderzoeksbureau Panteia.

Kostenkengetallen

Bij de kostenkengetallen is onderscheid gemaakt naar meerdere soorten voertuigen: vrachtauto, vrachtauto + aanhanger, trekker + oplegger, bestelauto, trekker solo, speciaal voertuig en LZV en – waar toepasselijk - naar vier verschijningsvormen: droge bulk, natte bulk, stukgoed en containers.

De kostenkengetallen betreffen vaste kosten, variabele kosten (waaronder brandstofkosten), personeelskosten, specifieke vervoerskosten, algemene bedrijfskosten en het totaal van de kosten. Die worden onder vermelding van de gehanteerde waarden zoals kilometers en uren per jaar voor de periode 2015-2021 weergegeven als indexcijfers (2018 = 100), totale jaarlijkse kosten, kosten per kilometer, per uur, per tonkilometer, per ton per uur en laad-, los-, en wachtkosten per uur. De tweede publicatie volgt dezelfde opzet, maar dan met gedeeltelijk andere voertuigtypen en soorten lading.

Beleidsnota’s

Kostenkengetallen voor het goederenvervoer zijn volgens het KiM - onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – onder meer nuttig voor gebruik in bijvoorbeeld beleidsnota’s en in goederenvervoermodellen. De kengetallen beïnvloeden maatregelen waarmee het wegvervoer te maken heeft.

Interessant

De kostenkengetallen van het wegvervoer zijn ook interessant voor wegvervoerders zelf. Zij zien de bedragen waarmee beleidsmedewerkers rekenen en kunnen beoordelen in hoeverre ze zich daarin herkennen. Die bedragen kunnen afwijken van de eigen kosten want de kostenkengetallen moeten volgens KiM worden beschouwd als de gemiddelde kosten van een type voertuig per vervoerde goederensoort op basis van een bepaald kilometrage en aantal inzeturen per jaar.

Gemiddelden kennen nu eenmaal vaak uitschieters naar boven en beneden en kunnen verschillen per deelmarkt. Bovendien vormen de gerapporteerde cijfers maar een kleine selectie van de kosten van alle mogelijke combinaties van voertuigtypen, lading, ingezette uren en afgelegde kilometers. Niet alleen de waarden zelf zijn interessant: dat geldt ook voor de trend in- en de verdeling van de kostensoorten.