In september 2021 volgde Van Herk Willem de Vries op, die met pensioen ging. Volgens STL heeft Van Herk het instituut “met passie vertegenwoordigd in de sector Transport & Logistiek”. Onder haar leiding heeft de organisatie mooie stappen gezet in het verder uitbouwen van haar dienstverlening, aldus het persbericht.

STL is Van Herk erkentelijk

Omdat Lisette en de raad van toezicht niet hetzelfde beeld hebben van de toekomst van de organisatie, hebben zij in goed overleg besloten dat hun wegen zich scheiden per 1 september, meldt het sectorinstituut. “De raad van toezicht is Lisette erkentelijk voor wat zij in korte tijd voor STL betekend heeft. De werving van haar opvolger wordt in de komende periode opgepakt.” 

Lees ook: ‘Veel mensen van buiten de sector hebben er een achterhaald beeld van’

“Het werken bij STL en daarmee impact creëren op arbeidsmarktvraagstukken in de sector Transport & Logistiek, heb ik met veel plezier gedaan, reageert Van Herk. “Het is een prachtige en voor Nederland heel relevante sector – een sector die ertoe doet. Ik wens STL veel succes met het blijvend bijdragen aan het bevorderen van de instroom en voorkomen van uitstroom van gekwalificeerde mensen in de sector.”