Na de instemming van de vakbondsleden met een definitief cao-akkoord is het nu aan de partijen om het resultaat te gaan vertalen naar een cao-tekst. Deze zal voor algemeen verbindend verklaring worden voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Voorlichtingsbrochure cao

Op korte termijn zullen ook de loontabellen en de bedragen met betrekking tot de verblijfkostenvergoeding op de website van TLN worden gepubliceerd. Tevens zal er weer een cao-voorlichtingsbrochure beschikbaar komen voor de leden.

Loonstijging van 7,5 procent

Tijdens de laatste overlegronde over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst benadrukten de werkgeversdelegatie van TLN en VVT nogmaals dat zij snel duidelijkheid wilde voor werknemers en werkgevers over de loonontwikkeling in 2023. De delegatie legde toen daarom een eindbod op tafel met onder meer een loonstijging van 7,5 procent. De werkgevers zijn er “zich terdege van bewust dat er momenteel sprake is van een onzekere tijd. De stijgende inflatie, de almaar groter wordende economische onzekerheid en de energiecrisis raken iedereen. Zowel de leden van TLN alsmede de werknemers van de leden hebben er daarom baat bij dat er snel duidelijkheid komt over de loonontwikkeling in het jaar 2023. Dit is tijdens het cao-overleg van vandaag dan ook uitvoerig besproken.”