RAI Vereniging onderstreept het belang voor Nederland om vol in te zetten op het behalen van de Klimaatdoelstellingen. Van Eijck: ”Het kabinet heeft torenhoge ambities die zij de komende jaren ook moet waarmaken met concrete investeringen in de vergroening van mobiliteit. "Voor het jaar 2022 worden hiervoor enerzijds belangrijke stappen gezet, terwijl anderzijds het kabinet ook op de rem trapt. De regering moet harder lopen om de drempel voor consumenten en ondernemers om minder uit te stoten, verder te verlagen: haalbaar, betaalbaar en goed voor mensen en omgeving.”

Aanschafsubsidie voor elektrisch vervoer

“Met de toekomstige invoering van zero-emissiezones voor de stadslogistiek, verkeren ondernemers nog steeds in onzekerheid door het uitblijven van de beloofde subsidiegelden”, vervolgt Van Eijck. "Het is tijd voor duidelijkheid, zodat naast gebruikers ook de Nederlandse automotive-industrie de broodnodige investeringsprikkel ontvangt."  

CO2-arme brandstoffen

Het is goed dat het kabinet aandacht heeft voor het belang van CO2-arme brandstoffen, stelt Van Eijck. "RAI Vereniging pleit voor concrete maatregelen zodat ook het rijdend wagenpark van miljoenen benzine en diesel personenauto’s, bestelwagens en vrachtwagens verduurzaamt."