De omzet is in alle deelmarkten zelfs hoger dan in het tweede kwartaal van 2019, het jaar voor de coronapandemie. Van invloed zijn de afgeschaalde coronamaatregelen, de aangetrokken economie en prijsstijgingen.

Omzet luchtvaart en luchthavens

In de luchtvaartsector is de omzet in het tweede kwartaal 124 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2021. De luchtvaart werd in de voorgaande kwartalen hard getroffen door de coronamaatregelen. De meeste beperkende coronamaatregelen zijn in het tweede kwartaal opgeheven. Hierdoor was vliegen weer meer mogelijk. 

De omzet van dienstverleners voor het vervoer door de lucht (onder andere luchthavens) is in het tweede kwartaal 165 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2021. Anders dan de omzet van de luchtvaart, is de omzet van dienstverleners voor het vervoer door de lucht niet op het niveau van 2019, het jaar voor de coronapandemie. Het aantal reizigers dat gebruikmaakt van luchthavens is ook niet op dat niveau.

Hogere prijzen

De omzet van de zeevaart (+43 procent) en de binnenvaart (+48 procent) is in het tweede kwartaal hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit komt voornamelijk door hogere prijzen. De prijsstijging voor de zeevaart was ruim 50 procent en die van de binnenvaart ruim 40 procent. Bij de zeevaart spelen ontwikkelingen op de wereldmarkt een grote rol. De binnenvaart had in het tweede kwartaal te maken met lage waterstanden. Dit was van grote invloed op de prijs (laagwatertoeslag). Dit zal in het derde kwartaal een nog grotere rol gaan spelen.

Personeelstekort 

De gespannen arbeidsmarkt is ook merkbaar in de transportsector. In het tweede kwartaal stonden 20,5 duizend vacatures open. Dat is drie keer zoveel als in het tweede kwartaal van 2020, het eerste jaar met coronamaatregelen. 

Voor het derde kwartaal van 2022 verwacht ongeveer drie kwart van de bedrijven geen verandering in het personeelsbestand. Vooral bij de spoorwegen, de zeevaart en de post- en koeriersdiensten verwacht 95 procent van de bedrijven geen veranderingen in het aantal personeelsleden. Het tekort aan arbeidskrachten ziet meer dan 50 procent van de transportbedrijven als grootste belemmering in de bedrijfsvoering voor het derde kwartaal.