“Als ik moet uitleggen wat het OTM doet, gebruik ik deze vergelijking altijd”, zegt businessanalist Casper Klop van logistiek dienstverlener Euser. “Stel je een Nederlander en een Duitser voor die mondeling informatie willen uitwisselen. De Nederlander verstaat geen Duits en de Duitser geen Nederlands. In hun eigen taal kunnen ze dus niet met elkaar praten. Maar als ze allebei Engels spreken wel. En zo werkt het OTM ook. Net als Engels in het voorbeeld zorgt het OTM ervoor dat systemen, bijvoorbeeld een controltower en TMS, met elkaar kunnen communiceren.”