De informatie die Lastmile.info biedt, is volgens Simacan nodig om de toenemende complexiteit van – en een groeiende vraag naar – van bevoorrading van winkels en horeca in stedelijke gebieden het hoofd te bieden.   

Opensourceplatform Lastmile.info  

Het platform combineert beschikbare datasets van overheden gecombineerd (bijvoorbeeld van Nationaal Dataportaal Wegverkeer, verkeersplatformen en visibilityplatformen), maar zet ook de community (crowd) en kunstmatige intelligentie in om die informatie te valideren. Lastmile.info moet het opensourceplatform worden waarmee up-to-date inzicht gegeven wordt in de last mile.

Realtime priorisering

Partijen in de sector kunnen informatie over planningen en verstoringen op termijn met elkaar delen via Lastmile.info en wegbeheerders kunnen door realtime priorisering en het dynamiseren van regelgeving de leefbaarheid binnen steden verbeteren. Simacan denkt hierbij aan bevoorrading buiten venstertijden voor aangekondigde stille emissieloze voertuigen die een tijdslot en route krijgen.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Lastmile.info wordt mogelijk gemaakt door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Simacan werkt voor dit platform samen met Breda University of Applied Sciences, Conundra, gemeente Tilburg en Jumbo Supermarkten. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gebruikers van Simacan, de Stichting UTC, GS1 en een aantal andere partijen in de logistieke sector dragen volgens Simacan een steentje bij.

Lees ook:
‘Buurthubs gaan stadslogistiek veranderen’
Logistieke hubs aan de rand van de stad en multifunctionele buurthubs kunnen bijdragen aan het verduurzamen van het transport in steden, stelt Susanne Balm, projectleider/onderzoeker Duurzame Stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam.