Het goede nieuws is volgens TLN dat het kabinet de herhaaldelijke waarschuwingen voor de grote, structurele budgettekorten voor het beheer en onderhoud van infrastructuur ter harte heeft genomen. Een investering van € 1,25 miljard per jaar die het kabinet aankondigt voor beheer en onderhoud van infrastructuur, komt aardig in de richting van de budgetbehoefte van Rijkswaterstaat.

Lees ook: ‘Het gebrek aan budget bij Rijkswaterstaat wordt binnenkort al merkbaar’

Bereikbaarheid en nieuwe infrastructuur

Om Nederland mobiel en bereikbaar te houden riep TLN het afgelopen jaar samen met de Mobiliteitsalliantie verschillende keren op om daarnaast structureel € 3 miljard extra vrij te maken voor investeringen in nieuwe infrastructuur. Het kabinet wil tot 2030 900.000 woningen bouwen, wat leidt tot een onvermijdelijke toename van het aantal verkeers- en vervoersbewegingen. Uit onderzoek blijkt dat ook zonder deze extra woningen de verkeersdrukte in 2025 al weer op het niveau van voor corona zal zijn, ook als hybride werken de nieuwe norm wordt. TLN ziet dat er nog veel onduidelijkheid is over de aanpak van de grote knelpunten die opnieuw gaan ontstaan en de financiering hiervan.

Lees ook: ‘Infrastructuur heeft tot 2040 € 60 miljard extra nodig’

Rekeningrijden in regeerakkoord

Met de invoering van rekeningrijden zet het kabinet een belangrijke stap om de druk op de mobiliteit in Nederland te verminderen. Dit is een logische en noodzakelijke vervolgstap op de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens, die in 2026 in werking moet gaan treden. TLN wil niet dat de invoering van een systeem van betalen naar gebruik voor automobilisten ten koste gaat van de terugsluis van de netto-opbrengsten uit de vrachtwagenheffing. Post: “Die gelden heeft de transportsector keihard nodig om de komende jaren te verduurzamen. Daar zijn al in het vorige regeerakkoord en in het klimaatakkoord duidelijke afspraken over gemaakt.”

Lees ook: Wetsvoorstel vrachtwagenheffing: 15 cent per kilometer

Energie-infrastructuur

Voor het slagen van de zero-emissiestadslogistiek vanaf 2025 is een snelle aanleg van publieke en private laadpunten voor vrachtverkeer essentieel. Dit vereist dat eerst het elektriciteitsnet verzwaard moet worden. Post is dan ook blij met de in het coalitieakkoord uitgesproken ambitie op dit gebied. “Het verzwaren van het elektriciteitsnet is een randvoorwaarde voor de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen. Maar om de overstap naar emissievrij transport te maken hebben transportondernemers bovenal duidelijkheid nodig. Zij willen weten waar en wanneer zij hun elektrische vrachtwagen kunnen opladen en concurrerend kunnen inzetten. Helaas blijft het onduidelijk hoeveel het kabinet wil investeren in verduurzaming van materieel en laadinfrastructuur voor de logistieke sector. Het is daarom zaak dat dit kabinet direct aan de slag gaat en zo snel mogelijk met concrete plannen komt om transporteurs te faciliteren in hun verduurzamingsopgave.”