De inzet van het sensornetwerk bestrijdt meerdere vormen van criminaliteit zoals ladingdiefstallen, mobiel banditisme, drugssmokkel, mensenhandel en mensensmokkel, heling en het illegaal dumpen van afval. Afwijkende en verdachte gedragingen worden realtime gemonitord met een netwerk van slimme camera’s. Met sensing kan criminaliteit gericht tegen chauffeurs, ladingen en voertuigen met relatief beperkte handhavingscapaciteit worden aangepakt. En daarmee wordt ook schade voor transportbedrijven voorkomen.

Bewezen resultaat sensing

Het toepassen van sensornetwerken heeft al bewezen resultaten opgeleverd. In een pilot in 2008 is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de transportcorridor Rotterdam-Venlo beveiligd met een intelligent camerasysteem. Over meerdere jaren vond er op de gehele beveiligde route geen voertuigcriminaliteit plaats. TLN is van mening dat het stopzetten van de actieve uitkijk door middel van intelligent cameratoezicht op de goederencorridor een medeoorzaak is van de stijging van criminaliteit langs de route.

Veel samenwerking nodig

Marcel van de Ven werkt nu in opdracht van het ministerie van Justitie en TLN aan een uitvoeringsprogramma. Daarvoor is de samenwerking nodig van veel partijen, waaronder de politie, de Koninklijke Marechaussee, private parkings, Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten en TLN. Van de Ven: "In twaalf jaar tijd heeft de techniek niet stilgestaan. Dat moet toch alleen maar meer mogelijkheden bieden om een nog beter en slimmer cameratoezicht te realiseren. In de komende maanden werk ik aan een advies waarvoor ik veel stakeholders op één lijn moet krijgen. Financieel, juridisch en organisatorisch is het een complex project. Er moet heel veel geregeld worden voordat je aan de uitvoering toekomt.”

Over Marcel van de Ven

Van de Ven is geen onbekende op gebied van veiligheid en transport. Hij was veertien jaar werkzaam voor de gemeente Rotterdam, eerst als programmamanager Veilig Ondernemen en daarna als stadsmarinier. Via het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing waarmee hij destijds veel contact had, heeft hij veel samengewerkt met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds twee jaar werkt Van de Ven als zelfstandig adviseur en doet hij in die hoedanigheid, in opdracht van TLN, onderzoek naar crimineel misbruik in de transportsector.