Dit zegt Machiel Bode, sectorspecialist Transport Transport, Logistics & Mobility bij ING Sector Banking. “Via Rusland en Belarus komt 50 procent van al het Chinese goederenvervoer per spoor de EU binnen”, vertelt hij. “Dat verkeer is in 2021 met 30 procent gestegen en profiteerde van de problemen in de containervaart, zoals de lange doorlooptijden en de verstoorde supplychains als gevolg van corona.” 

Oorlog in Oekraïne verandert situatie

Door de oorlog in Oekraïne verandert deze situatie. Bode: ”Voor de logistiek en de fysieke uitvoering van goederenvervoer van en naar China zijn de gevolgen van de crisissituatie in Oekraïne op korte termijn tweeledig. Zo zal het steeds verder stilvallende spoorvervoer door Rusland zich deels gaan verleggen naar trajecten die buiten het grondgebied van Belarus en Rusland liggen. Het gaat dan om de langere zuidelijke route via de Kaspische Zee en Bakoe in Azerbeidzjan als alternatief. In hoeverre dat een valide optie is zal afhangen van de druk die de infrastructuur aankan en of de opeenstapeling van goederen in het transportnetwerk binnen de perken blijft. Dat is op dit moment nog onduidelijk.”

Terug naar de containerschepen

Daarom is het volgens de sectorspecialist veel aannemelijker dat weer volledig zal worden teruggevallen op het maritieme deel van de Zijderoute met containerschepen over zee. “Hoewel deze logistieke oplossing een goed alternatief is, zijn er in de afgelopen twee jaar door corona wel verstoringen in de capaciteit en vertragingen in de uitvoering ontstaan, met torenhoge prijzen en een lage betrouwbaarheid als gevolg. De huidige opleving van de coronabesmettingen in China met daaropvolgende lockdowns die nu ook in havensteden als Shanghai zijn ingevoerd maken het gebruik van de maritieme route extra uitdagend.”

Chinese goederen worden duurder

Hierdoor zijn prijsverhogingen van Chinese goederen onvermijdelijk en zullen transport-doorlooptijden verslechteren, analyseert Bode. “Importerende en exporterende bedrijven in Nederland zullen samen met logistieke dienstverleners snel aan de slag moeten om de consequenties van het uitvallen van belangrijke aan- en afvoeropties in kaart te brengen. Dit kan als vertrekpunt worden gebruikt om de dienstverlening en supplychains opnieuw in te richten en af te stemmen. Het is duidelijk dat het vervoer van goederen gecompliceerder en duurder wordt. Om deze grote uitdaging aan te pakken is het noodzakelijk dat partijen in de keten met elkaar gaan samenwerken.”