"Het is veel te voorbarig om lopende infrastructuurprojecten nu te pauzeren”, aldus Elisabeth Post. "Nederland blijft de komende jaren groeien, zowel economisch als qua inwonersaantal. In de randstad alleen komen er tot 2030 één miljoen woningen bij. Bovendien duurt het vele jaren voordat een weg is aangelegd. Daarom is het belangrijk om vooruit te kijken en te plannen. We moeten voorkomen dat Nederland straks weer volledig dichtslibt. Dat betekent dat we nú moeten investeren in infrastructuurprojecten en niet pas in actie komen als we weer ruim en riant in de file staan."

Filedruk

Uit verschillende, recente rapporten blijkt bovendien dat de verkeersdrukte de komende jaren alleen maar toe blijft nemen. De Integrale Mobiliteitsanalyse toont aan dat het aantal vervoerkilometers de komende decennia met 30 procent toeneemt. En het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid concludeerde onlangs dat de filedruk in 2025 alweer op hetzelfde niveau ligt als in 2019, zelfs als werknemers een aantal dagen thuiswerken. 

Investeren in infrastructuurprojecten

"Om Nederland bereikbaar te houden is meer asfalt geen doel op zich", legt Post uit. "Een systeem van betalen naar gebruik of het stimuleren van thuiswerken verbeteren de bereikbaarheid en doorstroming en zijn meer dan welkom. Maar tegelijkertijd moeten we niet blind zijn voor de opgave waar we voor staan, want Nederland blijft groeien. Het is naïef om te bedenken dat we die groei kunnen bijbenen zonder óók te investeren in onze infrastructuur."