Het gaat met name om de nieuwe detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn regelt dat chauffeurs uit een ander EU-land dezelfde beloning krijgen voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland. Volgens TLN zijn echter 26 lidstaten nog niet klaar om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Wat de ondernemersorganisatie betreft moet de voorbereiding van ondernemers en overheden hand in hand gaan.

Lappendeken aan regelingen

Juist met het veelvuldig grensoverschrijdend goederenvervoer is dit van belang, aldus een TLN-woordvoerder. “De lidstaten moeten allemaal duidelijkheid geven over welk loon betaald moet worden. Anders dreigt een onmogelijke lappendeken aan regelingen. In veel lidstaten is onbekend wat een chauffeur aan loon per uur betaald moet krijgen. Ook is onduidelijk of bepaalde vergoedingen mogen worden meegeteld als loon. Naar het oordeel van TLN moeten lidstaten klare wijn schenken en aangeven welk uurloon een chauffeur betaald moet krijgen. Alleen op die manier geef je ondernemers duidelijkheid. Wij pleiten, wat we ook al eerder hebben gedaan, in dit verband voor een Europees minimumloon.”

Lees ook: Mobility Package biedt voldoende ruimte, vindt Europarlementariër Tom Berendsen

Implementatie in wetgeving

De detacheringsregeling is complex in de uitvoering. Volgens TLN is het goed dat het Mobility Package hier duidelijkheid in probeert te scheppen. Uiteindelijk moet dit gaan zorgen voor een gelijker speelveld. “Maar zolang de lidstaten de richtlijnen nog niet geïmplementeerd hebben in hun wetgeving, de handhaving niet op orde is en er geen duidelijke looninformatie per land is te vinden, is het de vraag wat er in redelijkheid wordt verwacht van de nieuwe regels en de uitvoerbaarheid daarvan”, zegt de woordvoerder. “Het systeem dat vanuit Europa ter beschikking is gekomen waarmee ondernemers de lonen van hun chauffeurs in de verschillende landen moeten registreren, is bijvoorbeeld pas eind januari beschikbaar gekomen.”

Kostenstijging door Mobility Package

Transportondernemers wijzen erop dat de regels uit het Mobility Package voor aanzienlijke kostenstijgingen gaan zorgen. De detacheringsregels zullen volgens TLN tot een grote administratieve rompslomp leiden. Voor internationale transportondernemingen die met tientallen of soms honderden chauffeurs in verschillende landen rijden, zullen er extra administratieve lasten zijn. Ook de verplichte terugkeer van voertuigen – een andere regel uit het Mobility Package – leidt tot extra organisatiekosten en vergroot de kans op leegrijden. 

Lees ook: ‘De EU functioneert niet optimaal, maar weglopen is het slechtste wat je kunt doen’