“Door de problemen rondom de stijgende kosten voor levensonderhoud en het lage consumentenvertrouwen kunnen de budgetten van kerstshoppers in 2022 krimpen”, zegt Stan Snijders, managing director bij Indeed Benelux. “Maar als de werkloosheid laag blijft, zoals momenteel wordt voorspeld, dan is het onwaarschijnlijk dat werkgevers in de transport- en logistieksector dit jaar makkelijker personeel werven dan in voorgaande jaren. Om die personeelstekorten op te vangen, is dus nu al begonnen met werven voor de piek rond de feestdagen, waar nog meer personeel voor nodig is. Tegelijkertijd zal die piek minder zichtbaar zijn, omdat de huidige vraag al hoog is”, aldus Snijders.

Vacatures in de transport- en logistieksector

Het aantal vacatures voor beroepen in de transport- en logistieksector is in 2022 langzamer gestegen dan in 2021. De vraag naar nieuwe werknemers blijft echter sterk in vergelijking met voorgaande jaren, wat erop wijst dat de concurrentie tussen werkgevers om personeel te werven hoog blijft ondanks de dreigende recessie. “En dat geldt voor de hele sector, voor alle rollen, ongeacht opleiding, ervaring en gevraagde vaardigheden.” In sommige beroepen, zoals voor het laden en het opslaan van goederen, is het aantal vacatures sterker gestegen dan het gemiddelde van alle banen. 

Over de gehele sector heen staan banen voor schippers, machinisten, distributiechauffeurs en beladers het langste open en zijn voor werkgevers het moeilijkste om in te vullen. Daarentegen blijkt dat banen voor chauffeur, logistiek medewerker, bezorger en magazijnmedewerker onder werkzoekenden de populairste banen in de sector te zijn.

Uit de recessies in het verleden komen twee patronen naar voren die van belang zijn voor de werving van personeel in de transport- en logistieksector. Ten eerste neemt de totale vraag naar nieuwe werknemers in de transport- en logistieksector toe in tijden van hoogconjunctuur en af in tijden van laagconjunctuur. Ten tweede blijft er in alle economieën een sterk seizoensgebonden patroon in de personeelswerving bestaan. Elk jaar bereiken de vacatures in de transport- en logistieksector een piek in de aanloop naar Kerstmis (dit geldt ook in tijden van laagconjunctuur). 

Groei van de vacaturetrend vertraagd

De algemene groei van de arbeidsmarkt is de afgelopen maanden wat vertraagd door de verslechterde economische vooruitzichten. Er worden echter nog steeds veel vacatures geplaatst, wat erop wijst dat de wervingsactiviteiten aanhouden. Het aantal vacatures in Nederland ligt nog altijd 45 procent boven het niveau van voor de pandemie. In Duitsland is dit 58 procent, in Frankrijk 54 procent en in het Verenigd Koninkrijk is dit 45 procent. 

Vooruitblikkend hebben de hoge energieprijzen en mogelijke verdere onderbrekingen van de gasleveringen ook hun invloed in Nederland, en op de transport- en logistieksector. Deze gebeurtenissen leiden mogelijk tot een verdere daling van het aantal vacatures. Momenteel wordt echter verwacht dat de werkloosheidscijfers laag zullen blijven. Als gevolg daarvan zal de verhouding tussen het aantal vacatures en het aantal werklozen de komende maanden waarschijnlijk relatief hoog blijven.