Veel bedrijven voelen zich belemmerd door de hoge aanschafkosten (36 procent) en de beperkte actieradius (25 procent) van emissievrije voertuigen. Daarnaast is de beperkte beschikbaarheid van laadinfrastructuur voor veel bedrijven (22 procent) een beperkende factor. Vooral kleine transportbedrijven zijn nog niet klaar voor de invoering van de zero-emissiezones. Zo blijkt dat bijna de helft van de kleinere bedrijven geen concrete plannen heeft om te elektrificeren, in vergelijking met 18 procent van de grotere transportbedrijven.

Gebrek aan duidelijke regelgeving

Maar liefst 35 procent van de bedrijven vindt dat duidelijke regelgeving over de zero-emissiezones
ontbreekt. Zo zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Gemeenten als Amsterdam en Rotterdam maken
vrijwel het hele gebied binnen de ring uitstootvrij voor vrachtverkeer, terwijl dat in Zwolle alleen voor de
binnenstad geldt. Dat maakt het lastig om plannen te maken voor de elektrificatie van het wagenpark, terwijl het ook kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Slechts 31 procent geeft dan ook aan van plan te zijn vóór 2025 stadvoertuigen te elektrificeren. Terwijl bijna de helft van de bedrijven benadrukt dat de overheid de grootste verantwoordelijkheid heeft voor de transitie naar emissievrij transport, vindt ruim een derde dat het ontbreekt aan duidelijke regelgeving. Daarnaast geeft 35 procent aan dat elektrische trucks ondanks de subsidie nog te duur zijn en vindt 22 procent dat er óók subsidie nodig is voor de laadinfrastructuur.

Transitie naar zero-emissiezones

Omdat de onzekerheid voor veel bedrijven nog groot is, is het volgens ABN AMRO belangrijk dat er landelijk beleid wordt gevoerd en de randvoorwaarden voor zero-emissiezones – zoals laadinfrastructuur en subsidies – tijdig worden gerealiseerd. “Om op tijd klaar te zijn, moeten transportbedrijven plannen maken voor het vervangen van de dieselvoertuigen en hun logistieke proces optimaliseren. Zo zou het met de invoering van zero-emissiezones voordeliger kunnen zijn om de logistiek uit te besteden. Daarnaast kunnen samenwerking, bundeling en overslag aan de rand van de stad de stadsdistributie efficiënter maken”, vertelt David Bolscher, Sector Analist Transport en Logistiek van ABN AMRO. “Een landelijk beleid van de gemeenten en overheid helpt ondernemers om langjarige investeringsplannen voor elektrificatie te maken. Daarnaast moeten gemeenten en overheid de transitie haalbaar en betaalbaar maken en investeren in het verhogen van de netcapaciteit en uitbreiden van de laadinfrastructuur.”

Klik hier om het rapport 'Hoge drempels belemmeren elektrificatie stadsvervoer' te downloaden.