Het onderzoek naar de stand van zaken van de digitale transitie in de logistiek is in oktober van 2021 uitgevoerd. Hieraan werkten 382 logistieke dienstverleners, vervoerders, eigen vervoerders, expediteurs en verladers met minder dan 250 fte mee. De eerste twee genoemde groepen vormen driekwart van de ondervraagden. Het resultaat is een rapport met de titel ‘Digitale Transitie Logistiek. Onderzoek huidige stand van zaken’. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat bijna 70 procent van deze sector niet ‘digital ready’ is. Toch ziet 75 procent van de sector wél het belang van digitalisering in, maar zo’n 90 procent van hen ervaart barrières om ‘digital ready’ te worden. Consultant Bas de Vries en onderzoekspecialist Niels Kwint van Markteffect hebben het onderzoek uitgevoerd. Zij geven een toelichting op de uitkomsten van het onderzoek.