De aanstaande subsidieregeling AanZET (aanschafregeling Zero Emissie Trucks) eindigt namelijk eind 2024. Zonder een herziene of aanvullende regeling ontstaat er in de jaren daarna een financieringsgat. Vorige week gaf minister Harbers aan geen ruimte te zien voor bijvoorbeeld voorfinanciering.

Wet Vrachtwagenheffing

De Wet Vrachtwagenheffing houdt in dat binnen- en buitenlandse vrachtwagens gaan betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen (rijkswegen en een aantal provinciale wegen). Daar staat tegenover dat het eurovignet wordt afgeschaft en dat de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens zoveel als mogelijk is binnen de Europese wetgeving wordt verlaagd. Afgesproken is ook dat een belangrijk deel van de opbrengst van de vrachtwagenheffing wordt teruggesluisd naar de vervoerssector, waar het zal worden besteed aan innovatie en verduurzaming.

TLN reageert verheugt op de uitkomst van het Tweede Kamerdebat van 22 maart. “Om de veertig grootste steden in ons land vanaf 2025 te bevoorraden met vrachtwagens die op elektriciteit of waterstof rijden, moet er een enorme transitie plaatsvinden”, zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie. “Berekend is dat hiervoor zo’n 12.000 zero-emissievrachtwagens nodig zijn. Bovendien is er, tijdig, voldoende laadinfrastructuur nodig.” 

Volgens ondernemersvereniging evofenedex is een goede subsidieregeling van groot belang voor handels- en productiebedrijven, die de komende jaren massaal stappen willen zetten naar klimaatneutraal transport.

RAI Vereniging sluit zich hierbij aan. “De investeringen voor een zero-emissie vrachtwagen ligt al gauw zo’n drie keer hoger dan een normale diesel”, zegt een woordvoerder. “De huidige bestaande subsidieregelingen zijn onvoldoende om de benodigde grootschalige investeringen door de sector los te krijgen en de opbrengsten uit de vrachtwagenheffing zijn hiervoor cruciaal.”

Laadinfrastructuur voor elektrische trucks

De Tweede Kamer stemde ook in met een motie voor nader onderzoek naar de beschikbaarheid van voldoende laad- en tankinfrastructuur en elektrische vrachtwagens om in de toekomst zero-emissiezones te bevoorraden. RAI Vereniging maakt zich niet alleen zorgen over de langzame ingroei van zero-emissietrucks, maar ook over de beschikbaarheid van voldoende robuuste laad- en tankinfrastructuur, inclusief waterstof. “Deze is momenteel volstrekt onvoldoende om aan de toekomstige energiebehoefte te voldoen.”