Volgens een kort statement van de Britse regering vind de uitstel van de brexitmaatregelen plaats vanwege de nasleep van de coronacrisis en de huidige druk op internationale logistieke ketens. Concreet betekent dit: 

  1. De verplichting tot voorafgaande kennisgeving van de invoer van agrofood/levensmiddelen waarin dierlijke producten zijn verwerkt wordt verplaatst naar 1 januari 2022 in plaats van 1 oktober 2021;
  2. De nieuwe voorschriften voor gezondheidscertificaten voor uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk worden 1 juli 2022 worden ingevoerd in plaats van 1 oktober 2021;
  3. Fytosanitaire certificaten en fysieke controles op fytosanitaire/veterinaire goederen bij zogenoemde Border Control Posts worden per 1 juli 2022 ingevoerd in plaats van 1 januari 2022;
  4. De eis inzake veiligheids- en beveiligingsverklaringen bij invoer, de zogenoemde ENS, zal worden ingevoerd per 1 juli 2022 in plaats van per 1 januari 2022.


Ongewijzigd ondanks uitstel brexitmaatregelen

De overige wijzigingen blijven ongewijzigd, zoals volledige douanecontroles en invoering GVMS, oftewel Goods Vehicle Movement Service, per 1 januari 2022.