Rijkswaterstaat voert deze en volgende week extra inspecties uit zodat het verkeer veilig over de brug kan. Met ingang van maandag 9 augustus gaan de eerder gemelde verkeersmaatregelen in: de snelheid teruggebracht naar 50 km/u en wordt het verkeer in beide richtingen via één rijstrook over de brug geleid. Eerder was al besloten om de brug eenmaal per week te openen voor de hoge scheepvaart (>13 meter) op vrijdag om 12.00 uur, aansluitend op een inspectie. Deze maatregel blijft gelden.

Haringvlietbrug vanaf 9 augustus

Vanaf maandag 9 augustus 2021 5.00 uur geldt dan op de Haringvlietbrug de nieuwe maximumsnelheid van 50 km/u. Daarnaast wordt in beide richtingen het verkeer via één rijstrook over de brug geleid. Deze maatregelen blijven in principe van kracht tot aan de vervanging van de klep in 2023.

Ter voorbereiding op de invoering van de snelheidsverlaging plaatst Rijkswaterstaat diverse verkeersmaatregelen op de weg zoals bebording en barriers. Dit gebeurt van zondagnacht 8 augustus 21.00 uur op maandagochtend 9 augustus 2021 5.00 uur. De brug is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. De parallelbaan blijft open voor (brom)fietsers en landbouwverkeer.

Meer informatie maatregelen

Meer informatie en het laatste nieuws over de maatregelen, de hinder voor (vaar)weggebruikers en veel gestelde vragen is te vinden in het Rijkswaterstaat-onlinedossier Maatregelen Haringvlietbrug.

TLN wil inzicht in besluitvorming

Intussen wil TLN dat Rijkswaterstaat inzicht geeft in de besluitvorming van de genomen verkeers- en veiligheidsmaatregelen bij de Haringvlietbrug. De verwachte hinder duurt te lang en kost de transportsector volgens de de ondernemersorganisatie zeker € 53 miljoen. TLN wil weten of de economische schade niet verminderd kan worden.

In een recent gesprek met Rijkswaterstaat onderstreepten TLN en de provincie Zuid-Holland dat de economische en maatschappelijke kosten té hoog zijn. Beide partijen willen daarom weten hoe de gekozen maatregelen tot stand zijn gekomen, wat de alternatieven zijn en hoe die alternatieven zich verhouden tot de maatschappelijke en economische impact van twee jaar verkeershinder.

Exceptioneel transport

Daarnaast pleit TLN ervoor om de Haringvlietbrug tot de geplande renovatie in 2023 ook open te houden voor exceptioneel transport met een breedte tot 3,5 meter. In de aangekondigde maatregelen is dat nog 3,3 meter, waardoor veel exceptioneel transport uit zou moet wijken naar alternatieve routes. Dat is ongewenst, volgens TLN. Naast de verliesuren en extra kosten voor ondernemers is het onderliggende wegennet niet altijd geschikt voor brede voertuigcombinaties.

Wanneer TLN inzicht krijgt in de besluitvorming en mogelijke alternatieven wil de ondernemersorganisatie opnieuw in gesprek met Rijkswaterstaat.