Is de sector voldoende aantrekkelijk voor nieuw personeel? STL-directeur Lisette van Herk is daar positief over. “Vrachtwagenchauffeur is nog steeds een aansprekend beroep. Dat zien wij op onze drukbezochte zijinstroombijeenkomsten.” 

De arbeidsmarkt in de sector transport- en logistiek is in alle regio’s erg krap. In april heeft ruim de helft (53 procent) van de ondernemers in het goederenwegvervoer en ruim een derde van de logistiek dienstverleners (34 procent), last van een tekort aan personeel. Eind mei zijn er bijna 9.000 openstaande vacatures voor chauffeurs. In de logistiek zijn er op dat moment bijna 15.000 vacatures voor logistiek medewerkers. En de krapte blijft de komende jaren. “Dit heeft met demografische factoren te maken. De bevolking bestaat uit steeds meer ouderen en minder jongeren. Daarom hebben ook andere sectoren te maken met personeelstekorten”, reageert Van Herk, die blij is met de infrastructuur van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), waarin de sociale partners samenwerken om de sector te ondersteunen bij meer instroom en minder uitstroom van medewerkers.

Beroep vrachtwagenchauffeur

Van Herk vervolgt: “Wij ervaren op de zijinstroombijeenkomsten – die we bijna wekelijks houden door het hele land – dat er nog steeds veel geïnteresseerden zijn voor een baan als chauffeur, waaronder ook steeds meer vrouwen. Op een avond bestond zelfs de helft uit vrouwen. We laten daar zien hoe leuk en relevant de sector is. En dat er parttimemogelijkheden zijn. Dat is niet altijd bij iedereen duidelijk. Op de bijeenkomst in Arnhem in mei waren er 93 potentiële zijinstromers aanwezig uit zeer uiteenlopende sectoren. Ook werkgevers willen heel graag deelnemers aan deze avonden. Gemiddeld een derde van de aanwezigen houdt op zo’n avond al een selectiegesprek met een potentiële werkgever. Daarom gaan we na de zomer door met deze bijeenkomsten.”

Aantal bbl-leerlingen gelijk

Daarnaast blijft de instroom van bbl-leerlingen al jarenlang gelijk, ondanks het feit dat er steeds minder jongeren zijn. “Dat is een succes. Onze wervingsinspanningen beginnen dan ook al op vmbo-scholen, omdat kinderen al jong moeten kiezen. Samen met de scholen zetten wij erop in dat jongeren een goede keuze maken en uiteindelijk een mbo-diploma halen. Vervolgens is goede begeleiding erop gericht dat zij in de sector blijven. Ook hieruit blijkt dat het beroep van chauffeur nog steeds aantrekkelijk is.”

Lees ook: ‘Transportsector niet aantrekkelijk genoeg voor jongeren’

STL is ook een pilot gestart om statushouders de sector te laten instromen. Van Herk: “Het gaat daarbij om mensen die in hun thuisland al chauffeur waren en daarnaast om mensen die opgeleid willen worden tot chauffeur. Een mooi en maatschappelijk relevant project.”

Minder uitstroom

Behalve het vergroten van de instroom is ook het verlagen van de uitstroom prioriteit bij STL. “Onze adviseurs ondersteunen bedrijven op het gebied van duurzame inzetbaarheid, loopbaancoaching, veilig en gezond werken, verzuimpreventie, hr-netwerkbijeenkomsten en onze vacaturebank. De pensioenuitstroom nam in 2021 verder toe, maar dat is gezien de vergrijzing onder chauffeurs een logische ontwikkeling. De gemiddelde leeftijd van chauffeurs was ruim 45 jaar in het vierde kwartaal van 2021. In zijn geheel is de uitstroom de afgelopen tijd niet hoger geworden. Omdat het lastig is om nieuwe mensen te werven in deze arbeidsmarkt, is inzetten op behoud van je mensen prioriteit nummer een. Ga als werkgever in gesprek met je medewerkers over hun behoeften of laat ze onze inzetbaarheidscheck doen. Investeer in het huidige personeel, zodat zij veilig en gezond aan het werk kunnen blijven. Tot slot is doorstroom van logistiek medewerkers naar het beroep van chauffeur nog steeds een mooi loopbaanpad.”