Bij de extra controles hield bijna 96 procent van de automobilisten zich aan de voorgeschreven snelheid van 100 km/u. Dat is aanzienlijk meer dan in de periode voor september. Toen reed gemiddeld 9 procent van de bestuurders nog te hard.

A15 Vaanplein-Hoogvliet

De snelheidscontroles op het A15-traject maken deel uit van een handhavingsactie van de politie en het Openbaar Ministerie, in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze actie loopt van september tot en met november en heeft tot doel de verkeersveiligheid te verbeteren op het traject tussen Vaanplein en Hoogvliet. Daar vinden namelijk opvallend veel ongevallen plaats. Naast extra snelheidscontroles wordt ook gecontroleerd op afleiding (handheld telefoongebruik) en alcohol- en drugsgebruik.

Meer ongevallen dan gemiddeld

Op het traject Vaanplein-Hoogvliet (vice versa) ligt het aantal ongevallen 25 procent hoger dan gemiddeld op de snelwegen. Die ongevallen veroorzaken persoonlijk letsel en leed, materiële schade en lange files. Dit baart Rijkswaterstaat, politie en Openbaar Ministerie zorgen. De maximumsnelheid op dit traject is 100 km/u. Die limiet geldt in verband met de verkeersveiligheid op de hele ring van Rotterdam. In de praktijk rijden veel weggebruikers op dit traject of delen ervan te hard, vandaar de extra controle op snelheid. Daarnaast zijn veel automobilisten snel afgeleid door hun telefoon of andere mobiele apparaten. Ook alcohol en drugs horen niet thuis in het verkeer en vormen een risico voor de verkeersveiligheid.