Nederlandse gekentekende vrachtauto’s en trailers zijn soms langere tijd in het buitenland gestationeerd. Tot op heden moeten al deze voertuigen voor de periodieke apk-keuring iedere keer terug naar Nederland. Per jaar gaat het om circa 1.200 tot 1.600 voertuigen. RAI Vereniging, Technical Road Transport Association (TRTA), Transport en Logistiek Nederland (TLN) en TIP Trailer Services zijn met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Rijksdienst Wegverkeer overeengekomen dat de wet op dit punt wordt aangepast en voertuigen in de toekomst ook in het buitenland apk mogen worden gekeurd.

Belangrijke stap

De nationale apk-keuring was Nederlandse ondernemers al jarenlang een doorn een het oog. TIP Trailer Services: “Het wetsvoorstel is een zeer belangrijke stap voorwaarts om de impact van transport op het milieu terug te dringen, files te verminderen en de effectiviteit en efficiency van transport te verbeteren.“

Aanpassing wetgeving

De wetswijziging volgt op een experiment dat Nederland met Spanje uitvoerde, waarbij een aantal Spaanse keuringsstations Nederlandse voertuigen apk mocht keuren. Momenteel worden apk-keuringen in Europa nog niet wederzijds geaccepteerd. Nederland zal daarom met lidstaten onderling afspraken maken over de erkenning van apk-keuringen. De wetswijziging maakt deze afspraken mogelijk. Naar verwachting is de wetswijziging medio 2020 afgerond.