Op 17 maart 2022 heeft de gemeente Utrecht een voorstel voor aangepaste regels gepubliceerd voor ontheffing op verkeersmaatregelen. Deze aanpassing gaat ook over ontheffing voor zwaar verkeer in het wervengebied in het centrum van de stad. Er wordt door de gemeente een uitbreiding van het gebied met aslastbeperking voorgesteld. In het nieuwe plan behoren ook de toegangswegen voor het wervengebied tot deze zone. Het doel van de aanpassingen is het beschermen van de werfkelders.

Glijdende schaal in aslastbeperking

De ondernemersverenigingen die samenwerken onder de titel Cabu (Commissie van advies inzake bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht), vinden het beleid van de gemeente te rigoureus. De aslastbeperking wordt gesteld op basis van de norm van de zwakste kelder en de partijen vrezen een glijdende schaal waarbij op een gegeven moment steeds meer beperkingen op goederenvervoer komen te liggen waardoor het bevoorraden van de winkels steeds moeilijker wordt. De Cabu ziet daarnaast in het nieuwe ontheffingenbeleid – geen ontheffing tenzij – dat 26 weken in beslag neemt een ontmoedigingsbeleid.

Efficiëntie en duurzaamheid

De samenwerkende organisaties maken in een advies aan de gemeente Utrecht bezwaar tegen het ontheffingenbeleid. Uiteraard onderstreept de Cabu het belang van het onderhouden van het historisch erfgoed in het centrum, maar maatwerk en bevoorrading moeten wel in de plannen worden meegenomen. De samenwerkende organisaties vragen zich af op welke manier de aslastbeperking tot stand is gekomen en of er rekening is gehouden met efficiëntie en duurzaamheidsontwikkelingen (elektrificatie) in het bevoorradingsverkeer. Het mag niet zo zijn dat innovatieve ontwikkelingen die ook bij ondernemers hoog in het vaandel staan door ontheffingenbeleid wordt tegengewerkt.

Ook problemen?

Het advies ligt ondertussen bij het college. Ondertussen vraagt TLN ondernemers die aanlopen tegen soortgelijke problematiek met het transport in Utrecht contact op te nemen.

Lees hier welke maatregelen Amsterdam een jaar geleden nam.