HAN ARL-A voert het onderzoek naar de cargobikes uit in opdracht van Topsector Logistiek. De topsector speelt hiermee in op de toename van het aantal elektrische vrachtbakfietsen in de Nederlandse binnensteden. 

Onafhankelijk onderzoek naar cargobikes

De Topsector Logistiek volgt de ontwikkelingen van de cargofietsen als duurzaam logistiek alternatief in onder andere de binnensteden. Momenteel is er in de meeste landen zeer weinig wetgeving over het ontwerp van bakfietsen, laat staan voor cargobikes. Het ontbreekt aan normen, dus ontwikkelen fabrikanten cargobikes naar hun beste eigen inzicht en volgens eigen specificaties. De ontwikkelingen zijn zo snel gegaan dat elektrisch ondersteunde cargobikes plus vracht samen meer dan 500 kilo kunnen wegen. Dat roept de vraag op hoe de stabiliteit en controleerbaarheid zich houden, bijvoorbeeld bij hogere snelheden of als een scherpe bocht genomen moet worden. De vraag was welke aspecten nu in de praktijk van belang zijn en hoe die te testen zijn in de praktijk.

Veiligheid, stabiliteit, gebruik

Vandaar dat HAN ARL-A een onafhankelijk experimenteel onderzoek is gestart naar diverse aspecten met betrekking tot veiligheid, stabiliteit en gebruik van deze type voertuigen. Vanuit het netwerk van Connekt zijn diverse fabrikanten benaderd en acht verschillende cargobikes geleverd voor het onderzoek. Door de HAN is gekeken naar het remgedrag, de stabiliteit, constructie en actieradius onder verschillende weerscondities, beladen en onbeladen. “De proactieve houding van marktpartijen om gezamenlijk met een kennisinstelling tot een set van veiligheids- en stabiliteitsindicatoren te komen, is bewijs dat de publiek-private samenwerking ook op dit domein werkt”, constateert Nico Anten, executive chairman bij Connekt.

Europese norm

De onderzoeksresultaten leiden tot een aantal aandachtspunten voor fabrikanten en gebruikers die bijdragen aan de veiligheid en stabiliteit van de cargobikes. Zo wordt geadviseerd om het totale voertuiggewicht te maximaliseren tot 300 kilo en altijd via twee assen te remmen. Ook is het van belang periodiek de bandenspanning, de remmen en gerelateerde onderdelen op slijtage en werking te controleren.

De in totaal twaalf aanwijzingen kunnen gezien worden als een opmaat voor de normering die in ontwikkeling is. Sinds 2019 voert het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) het secretariaat van de werkgroep Cargo Bikes, waar wordt gewerkt aan een Europese norm. Het ontwikkelen van een Europese norm duurt minimaal drie jaar aangezien het proces in de werkgroep gebaseerd is op consensus. Deze tijdspanne moet kwaliteit en draagvlak borgen.

Meer inbreng vanuit Nederland

“Het is goed als er meer inbreng vanuit Nederland komt voor de Europese norm voor bakfietsen”, vindt Joost Witsenburg (NEN), secretaris werkgroep Cargo Bikes. "Dit kan door deel te nemen aan de Nederlandse normcommissie ‘Fietsen’. In de tussentijd juichen wij initiatieven toe die bijdragen aan een ontwikkelen van kennis over de veilige inzet van cargofietsen. Het onderzoek vanuit de Topsector Logistiek en de HAN is hier een constructief voorbeeld van.”

De Topsector Logistiek heeft met de NEN afgesproken dat de onderzoeksmethodiek van de HAN wordt gedeeld met de werkgroep Cargo Bikes, zodat de opgedane kennis en ervaring meegenomen worden in het normalisatieproces.

Cycloon

In 2019 won Marieke Snoek van de groene en sociale bezorgexpert Cycloon de JongTLN Award. Lees hier haar verhaal terug.