Dit blijkt uit onderzoek van Techniek Nederland en evofenedex onder hun gezamenlijke achterban. In dit onderzoek werden de respondenten vragen voorgelegd over het kennisniveau, de communicatie vanuit de overheid en de verwachtingen van de ondernemers voor de toekomst met betrekking tot zero-emissie.

Aanbod voertuigen nog te klein

Twee redenen die volgens de onderzoekers veel genoemd worden, zijn de hoge aanschafprijs en de te beperkte actieradius van de voertuigen. Daarnaast komt ook naar voren dat het aanbod van voertuigen – al dan niet met een speciale opbouw – te klein is. Er wordt wel heil gezien in de overgangsregelingen die de overheid op dit moment biedt.

Alternatieven voor eigen emissievrij wagenpark

Om de haalbaarheid van een emissievrij wagenpark te vergroten, kijken bedrijven naar alternatieven. Ongeveer een kwart van de ondervraagden ziet het leasen van emissievrije voertuigen wel zitten. Een ander alternatief is het gebruikmaken van een hub aan de rand van de stad. Daar kunnen vervoerders goederen afleveren, die vervolgens door een dienstverlener emissievrij de stad in worden gebracht. Uit het onderzoek van Techniek Nederland en evofenedex blijkt dat een kleine 30 procent van de ondernemers hiervoor belangstelling heeft. Eenzelfde percentage ziet wel wat in het delen van bestel- en/of vrachtauto's met conculega's uit de omgeving.

Nog niet op de hoogte van zero-emissiezones

Het blijkt echter dat veel bedrijven nog geen actie hebben ondernomen op dit gebied. 60 procent van de ondervraagden zegt namelijk nog niet geïnformeerd te zijn door gemeenten over de invoering van zero-emissiezones per 2025. Slechts 8 procent geeft aan wél geïnformeerd te zijn én dat de verstrekte informatie duidelijk was.

Privileges voor zero-emissievoertuigen

De onderzoekers concluderen dan ook dat gemeenten zo snel mogelijk duidelijkheid moeten geven over de datum van invoering van zero-emissiezones en de grootte hiervan. Zij kunnen ook inspelen op de grote behoefte onder lokale ondernemers om voor zero-emissievoertuigen bepaalde privileges in te stellen, zoals verruimde laad- en lostijden.

Lees hier de samenvatting van het Rapport Zero-emissie Onderzoek.