Het Verenigd Koninkrijk moet nog instemmen met deze voorstellen, net als de Europese Raad en Parlement. De maatregelen zijn een beperkte tijd geldig en vervallen als er alsnog een akkoord wordt bereikt.

Noodmaatregelen bij no deal-brexit

Voor het wegvervoer zijn de belangrijkste noodmaatregelen van de Europese Commissie:

- Tot en met 30 juni 2021 mogen vervoerders nog gebruik maken van hun Eurovergunning. Een CEMT-vergunning is tot en met 30 juni 2021 dus niet nodig;
- Bilateraal en transitovervoer zijn tot 1 juli 2021 mogelijk met de Eurovergunning;
- Relevante EU-transportwetgeving zoals maten en gewichten, rij- en rusttijden, tachograaf en vakbekwaamheidsrichtlijn (code 95) blijft tot 30 juni 2021 van toepassing.

Derdelanden- en cabotagevervoer

Derdelanden- en cabotagevervoer zijn per 1 januari 2021 verboden. EU-vervoerders die een Engels vakdiploma inzetten om hun vakbekwaamheid aan te tonen in de EU kunnen dat vanaf 1 januari 2021 niet meer doen, want dit diploma verliest dan zijn geldigheid.

Engelse vakdiploma’s

Dit laatste betekent onder meer dat Engelse vakdiploma’s, in het verleden behaald door Nederlandse vervoerders, niet meer geldig zijn vanaf 1 januari 2021. Aangezien relatief veel Nederlandse vervoerders destijds een Engels vakdiploma hebben behaald, wordt vanuit het ministerie van IenW en de Niwo gewerkt aan een pragmatische oplossing, zodat deze vakbekwame personen niet opeens een nieuw vakdiploma moeten gaan halen.