Olthoff wijst erop dat – nu voor het vervoer naar, van en door het Verenigd Koninkrijk geen CEMT-vergunning meer nodig is – het kan zijn dat de betreffende bedrijven de CEMT-vergunning niet meer gebruiken. 

Eurovergunning in plaats van CEMT

"Aangezien er aan het in het bezit hebben van een CEMT-vergunning verplichtingen zijn verbonden, zoals het bijhouden van een rittenboek, het opmaken van een verslag voor het verrichte vervoer enzovoorts, verzoek ik u CEMT-vergunningen die u dit jaar niet gaat gebruiken aan de Niwo te retourneren, bij voorkeur voor 1 juli aanstaande”, zegt Olthoff. "Zoals ik eerder heb aangegeven, brengt de Niwo geen kosten in rekening zolang geen gebruik wordt gemaakt van de CEMT-vergunning."

Cabotagevervoer

Tussen EU-lidstaten zijn drie cabotageritten toegestaan. In de nieuwe afspraken met het Verenigd Koninkrijk is het aantal cabotagerechten teruggebracht. Dit betekent dat Nederlandse transporteurs minder tussenladingen kunnen meenemen in het Verenigd Koninkrijk dan in de huidige situatie, namelijk twee cabotageritten in plaats van drie. Voor Britse wegvervoerders neemt dit af naar één cabotagerit in Nederland. Derdelandenvervoer blijft ook mogelijk voor Britse wegvervoerders met een maximum van twee ritten.

Lees ook: 'Brexitakkoord biedt duidelijkheid, maar verandert niets'