De nieuwe wetgeving is onderdeel van het Mobility Package en heeft grote gevolgen voor internationale transportbedrijven met vestigingen in Centraal- en Oost-Europa. Omdat het aanbod van vracht richting het oosten gering is, zullen veel vrachtwagens veelal leeg terug moeten keren naar het land waar ze ingeschreven staan. TLN-voorzitter Elisabeth Post: "Door deze maatregel staan onze leden voor enorme strategische keuzes. Een van de opties die bedrijven overwegen is verplaatsing van hun bedrijven naar West-Europa. Maar dan moeten ze wel 100 procent zekerheid hebben dat ze die investeringen achteraf niet voor niets doen. Dat weten we pas zeker als het Hof uitspraak heeft gedaan en dat gebeurt op zijn vroegst eind volgend jaar. Tot die tijd is uitstel noodzakelijk."

Onderzoek: extra CO2-uitstoot

Direct na het goedkeuren van het Mobility Package liet Transportcommissaris Adina Valean al weten dat de terugkeerplicht van trucks naar de thuisbasis elke acht weken nader onderzocht moest worden. Volgens een studie door onderzoeksbureau Ricardo in opdracht van de Europese Commissie gaat deze regel in tegen de doelstellingen van de European Green Deal en Fit for 55 en leiden de extra voertuigbewegingen tot extra uitstoot van CO2, NOx en andere deeltjes. De kosten van het extra rijden van de trucks om terug te keren naar het land van herkomst zou ook kunnen leiden tot tariefsverhoging voor klanten van transportbedrijven, meldt het onderzoek. De uitkomst van het onderzoek geeft voldoende aanleiding om een hernieuwde discussie te starten.

Oneerlijke concurrentie binnen EU

Veel Oost-Europese lidstaten zijn het niet eens met deze nieuwe wetgeving en hebben een zaak bij het Europese Hof van Justitie aangespannen om de regeling te schrappen. De animo om deze maatregel al in februari in te voeren en te gaan handhaven lijkt in die landen zeer gering, constateert TLN. Als lidstaten niet tegelijk deze maatregel invoeren en handhaven ontstaat een ongelijk speelveld en oneerlijke concurrentie tussen verschillende landen.

Uitstel is beter voor gelijk speelveld

TLN wil daarom dat de Europese Commissie de invoering van de regeling tot die tijd uitstelt. "Voor een gelijk Europees speelveld, met uniforme Europese wetgeving is het cruciaal dat wetgeving in alle lidstaten gelijk ingaat én gehandhaafd wordt", benadrukt Post. "Met deze maatregel schiet de EU zichzelf in de voet. Want hoewel de regeling bedoeld is om een gelijk speelveld in Europa te bevorderen, bereikt het nu precies het tegenovergestelde.”

Lees ook: Mobility Package: weten we (de gevolgen van) wat er op ons afkomt?