Alle vrachtwagenchauffeurs die het rijbewijs voor hun beroep gebruiken moeten een bewijs van vakbekwaamheid hebben. Dat bewijs wordt aangegeven met code 95 op hun rijbewijs. Hiervoor moesten de beroepschauffeurs een basiskwalificatie halen. Om de code te behouden moeten alle chauffeurs iedere vijf jaar tenminste 35 uur aan nascholing volgen.

Code 95: geen automatische toekenning meer

Chauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 hoefden volgens de Nederlandse wet geen basiskwalificatie te halen of nascholing te volgen en kregen code 95 automatisch op hun rijbewijs. Maar dit bleek in strijd te zijn met de Europese regels. Daarom moest de overheid die automatische toekenning intrekken en wordt de wet gewijzigd. Die wijziging gaat nu op 1 januari 2021 in, later dan gepland door de coronacrisis. Er konden namelijk geen nascholingscursussen worden gevolgd.

Variatie binnen de nascholing

Tot nu toe is het mogelijk één bepaalde training vijf keer te volgen tijdens dezelfde opleidingscyclus. Vanaf 1 januari 2021 mag een beroepschauffeur een nascholingscursus nog maar één keer herhalen in een nascholingscyclus van 35 uur. De overige drie nascholingscursussen moeten dan allemaal verschillend zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan zeven uur mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus.

Hierbij is sprake van overgangsregeling. Als een chauffeur vóór 1 januari 2021 een cursus meer dan één keer heeft herhaald, dan gaan deze nascholingsuren bij de overgang naar het nieuwe regime niet verloren. Na 1 januari 2021 mag in dezelfde nascholingscyclus deze cursus niet nog een keer herhaald worden.

Maximaal aantal uren e-learning

Er wordt een limiet van twaalf uur gesteld aan het aantal uren e-learning dat iemand in een nascholingscyclus van 35 uur mag volgen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen nascholingscursussen uit vier uur e-learning bestaan. Een chauffeur kan dus drie cursussen van vier uur e-learning volgen. Er wordt gewerkt aan een tweede variant. Hierover wordt later meer bekend. Wanneer een chauffeur voor 1 januari 2021 al meer dan twaalf uur e-learning heeft gevolgd, dan blijven deze gevolgde nascholingsuren staan.

Andere verplichte opleidingen

Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR). De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts een van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR-opleiding. Deze mag vanaf 1 januari 2021 voor veertien uur meetellen, ongeacht of het om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Als voor 1 januari 2021 reeds meer dan veertien uur is gevolgd, blijven die uren behouden, maar zijn aanvullende uren uitgesloten binnen dezelfde nascholingscyclus.