Veel betrokken bedrijven vrezen dat de vrachtwagens voorlopig aan de kant moeten blijven staan, met alle gevolgen voor bedrijven en hun werknemers. TLN-leden hebben grote twijfels of de genomen maatregelen soelaas zullen bieden. De schade is alleen al in de transportsector inmiddels opgelopen tot tientallen miljoenen euro’s, stelt de ondernemersorganisatie. 

PFAS-normen: wat is de totale schade?

Wat de totale schade voor de sector uiteindelijk zal zijn, hangt volgens TLN sterk af van de snelheid waarmee de problemen worden aangepakt. Zij mist in de gepubliceerde besluitvorming dat gedupeerde bedrijven gecompenseerd zullen worden, zoals het kabinet herhaaldelijk heeft beloofd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weigert zelfs werktijdverkorting toe te staan aan bedrijven waarvan werknemers door de crisis werkloos thuis moeten zitten.

TLN: Vervolgstappen nodig

Hoewel de PFAS-normen nu zijn aangepast, is het volgens TLN maar de vraag of dit op korte termijn voor bedrijven wat oplevert. TLN-leden geven aan dat naar hun verwachting het grondtransport dit jaar niet meer in beweging komt. De aankondiging van het kabinet is in hun ogen niet meer dan een eerste stap. Er zijn naar hun mening veel meer vervolgstappen nodig om de zaak weer op gang te brengen – en daarbij is snelheid geboden. 

TLN doet daaromeen dringend beroep op lagere overheden om in ieder geval de bodemkwaliteitskaarten op de kortst mogelijke termijn te actualiseren en vast te stellen.