En goede wetgeving is noodzakelijk om de lev-sector te laten groeien en zo uiteindelijk auto’s en vrachtverkeer in de binnenstad te vervangen, vindt Michel van Eijnatten, medeoprichter van Fulpra, fabrikant van elektrische vrachtfietsen. “Willen we bestelbussen vervangen door lev’s – waartoe bakfietsen ook behoren – dan is kwaliteit nodig. En kwaliteit borg je met goede regelgeving zoals dat in de automotive-industrie gebeurt.”

Toelatingskader lev's

In haar Kamerbrief doet minister Van Nieuwenhuizen een wetsvoorstel met daarin een toelatingskader met technische aspecten waaraan lev’s vanaf 2023 moeten voldoen. Ook worden er eisen gesteld aan de gebruiker en de inpassing in het bestaande verkeer. 

Van Eijnatten constateert dat vanuit de branche enigszins terughoudend wordt gereageerd op het voorgestelde toelatingskader; met name omdat dit het duurzame innovaties zou blokkeren en het een negatieve uitwerking zou hebben op de economie. Volgens Van Eijnatten is het tegengeluid vanuit de fietsindustrie precies de reden dat de auto-industrie nog de overhand blijft houden in het Nederlandse straatbeeld. Hij beweert dat er juist grote behoefte is aan eenduidige regelgeving. "Zonder duidelijke regelgeving stagneert de sectorgroei en is het lastig de binnenstad duurzamer, veiliger en efficiënter te maken.”

Fiets van 250 kilo

"Ik ben het zeker eens met het kader, dat het voertuiggewicht als uitgangspunt heeft”, zegt Van Eijnatten. "Risico’s voor voertuigveiligheid en overige verkeersdeelnemers worden immers naast snelheid in grote mate door de voertuigmassa bepaald. Een fiets of ander vervoersmiddel met een gewicht van meer dan 55 kilo met daarbij nog het gewicht van de bestuurder en de lading komt al snel ruim boven de 250 kilo. Dat is geen gewone fiets meer. Een dergelijk voertuig vereist gewoonweg duidelijke fabricageregels voor fabrikanten en een keuring voordat het de weg op mag. Belangrijk zijn bijvoorbeeld gekeurde remmen en een goede kwaliteit van het frame en de wielen. Alleen dan kan de veiligheid van de bestuurder en andere weggebruikers gewaarborgd worden.”

Van Eijnatten stelt dat de huidige situatie voor alle betrokkenen onduidelijk is of lastig te controleren. "Door op (totaal)gewicht te classificeren is er een overzichtelijk kader. Daarnaast is (totaal)gewicht eenvoudig te handhaven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld toelaatbaar vermogen.”

Regelgeving op Europees niveau

Van Eijnatten pleit voor eenduidige regelgeving op Europees niveau. "Voor de automotive-sector is één Europese standaard vastgesteld voor verschillende voertuigklasses. Om binnensteden op grote schaal te verduurzamen is het noodzakelijk dat er eenzelfde Europese standaard komt voor alle lev’s en daarmee ook voor commerciële bak- en vrachtfietsen. Op dit moment verschilt de wet- en regelgeving per land te veel. Een meer centraal gedreven Europese wet- en regelgeving creëert duidelijkheid voor weggebruikers, gemeentes en fabrikanten. Het geheel gaat bijdragen aan een veilige, duurzame en prettige binnenstad voor alle stakeholders. Hoewel een nieuw pakket van kaders en regelgeving op korte termijn wellicht meer tijd en energie vergt van fabrikanten, is het voor de groei en positie van de lev en de gehele last-mile-industrie uiteindelijk de enige juiste weg.”