Vanaf maandag 13 september gelden er nieuwe voor de nascholingsrichtlijn. Voor werkgevers is het belangrijk rekening te houden met deze nieuwe eisen bij het plannen van nascholingscursussen die vanaf 13 september plaatsvinden. Kijk goed naar welke cursussen vanaf 13 september wel of niet meer mogen worden gevolgd. Heeft de cursist bijvoorbeeld al veertien uur ADR gevolgd? Dan tellen nieuwe ADR-uren ná 13 september niet mee voor de nascholing.

Variatie binnen de nascholingsrichtlijn

Vanaf 13 september wordt er binnen de nascholingsrichtlijn een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden in een nascholingscyclus van 35 uur. Iedere beroepschauffeur mag in een nascholingscyclus één cursus herhalen en de overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus.
Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt de U03-1 Lading zekeren twee maal in een nascholingscyclus. De drie overige cursussen moeten uniek zijn.
Voorbeeld 2: Een chauffeur volgt de U16-2 Heftruck. Deze cursus bestaat uit twee nascholingsdagen die beide meetellen voor zeven uur. Deze cursus mag niet worden herhaald in de nascholingscyclus.

Overgangsregeling voor variatie binnen de nascholing

Heeft een chauffeur vóór 13 september een cursus meer dan één keer herhaald? Dan gaan deze nascholingsuren bij de overgang naar de nieuwe nascholingsrichtlijn niet verloren. Na 13 september 2021 mag in dezelfde nascholingscyclus deze cursus niet nog een keer herhaald worden.
Voorbeeld 3: Een chauffeur volgt in 2018, 2019 en 2020 de cursus U19-1 Leefstijl. In 2021 kan deze dus niet nog een keer worden gevolgd binnen dezelfde nascholingscyclus, maar die 21 uur aan nascholing gaat niet verloren voor de chauffeur door de wijzigingen in de richtlijn.

Opgeknipte cursussen

Maakt iemand gebruik van een theoretische nascholingscursus (U-cursus), die wordt verdeeld over meerdere dagen (opgeknipt)? Per 13 september moeten die dagdelen op aaneengesloten dagen (met uitzondering van zon- en feestdagen) plaatsvinden. Dit geldt niet voor opgeknipte nascholingscursussen met e-learning en praktijktrainingen (W-trainingen). Daar blijft de huidige tien kalenderdagen van kracht.
Voorbeeld 1: Een cursus U21-1 EHBO wordt opgeknipt in twee dagdelen. Dagdeel A vindt plaats op 20 september. Dan moet dagdeel B plaatsvinden op 21 september.
Voorbeeld 2: Een cursus W01-1 Het Nieuwe Rijden (HNR) wordt opgeknipt in twee dagdelen. Dagdeel A vindt plaats op 20 september. Dan mag dagdeel B tot tien kalenderdagen na 20 september plaatsvinden. Er is voor opgeknipte cursussen geen overgangsregeling. Dit betekent dat het niet mogelijk is om voor een theoriecursus een dagdeel A plaats te laten vinden op bijvoorbeeld 11 september 2021 en dagdeel B op 15 september 2021.

Maximaal aantal uren e-learning

Er wordt een limiet gesteld aan het aantal uren e-learning dat iemand in een nascholingscyclus van 35 uur mag volgen. De limiet is twaalf uur. Vanaf 13 september kunnen nascholingscursussen uit vier uur e-learning bestaan. Een chauffeur kan dus drie cursussen van vier uur e-learning volgen. Er wordt gewerkt aan een tweede variant. Hierover volgt meer informatie.
Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt drie cursussen met elk vier uur e-learning en heeft daarmee zijn maximum bereikt. De twee resterende cursussen mogen geen e-learning bevatten.

Overgangsregeling e-learning

Wanneer een chauffeur voor 13 september al meer dan twaalf uur e-learning heeft gevolgd, dan blijven deze gevolgde nascholingsuren staan.
Voorbeeld 2: Een chauffeur heeft in 2020 reeds vier cursussen gedaan met elk vier uur aan e-learning. Dat is in totaal zestien uur. Deze gevolgde nascholingsdagen blijven behouden, maar na 13 september 2021 voor de resterende cursus in de nascholingscyclus kan geen cursus meer gevolgd worden met e-learning.

Verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving

Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR). De nieuwe richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts één van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR-opleiding. Deze mag vanaf 13 september voor veertien uur meetellen, waarbij het niet uitmaakt of het om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Indien voor 13 september reeds meer dan veertien uur is gevolgd, blijven die uren behouden, maar zijn aanvullende uren uitgesloten binnen dezelfde nascholingscyclus.
Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt de cursus U01-2 ADR (nu nog U01-4 ADR) bestaande uit twee dagen = veertien uur. Deze chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet ook nog een cursus U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport volgen.
Voorbeeld 2: Een chauffeur volgt de cursus U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport. De chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet nog één nascholingsdag van de cursus U01-2 ADR laten meetellen.