De ILT bezoekt nieuwe wegtransportbedrijven (nieuwe vergunninghouders) normaal gesproken vaak pas nadat zij bij controles langs de weg overtredingen constateert of naar aanleiding van andere toezichtsignalen. Met systeembeoordelingen wil de ILT bij deze groep nieuwkomers in een vroeg stadium meer inzicht krijgen in de naleving van de vervoerswetgeving en in de borging hiervan binnen het bedrijf.

Tachograafgegevens en vragenlijst

De inspecties vinden in verband met de coronamaatregelen op afstand plaats. Ze zijn tweeledig. De ILT vraagt de ondernemingen om over een bepaalde periode de tachograafgegevens digitaal aan te leveren en analyseert deze gegevens op overtredingen. Daarnaast stelt de inspectie telefonisch een aantal vragen aan de ondernemers over hun bedrijfsprocessen. De ondernemers ontvangen van de beoordeling een eindbrief met de bevindingen. 

ILT op herhaling bij nieuwkomers

Na ongeveer een jaar herhaalt de ILT de systeembeoordeling bij deze ondernemingen. Zo kan zij nagaan of de eerste beoordeling – waar nodig – bij de nieuwkomers heeft geleid tot aanpassingen in de bedrijfsprocessen en tot een betere naleving van de vervoerswetten. 

Eerlijk en veilig

Het toezicht van de ILT richt zich op eerlijk en veilig wegvervoer. De inspectie handhaaft structureel op de regels voor onder andere rij- en rusttijden met als doel: het tegengaan van concurrentievervalsing in de transportsector, het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van chauffeurs én de veiligheid van andere weggebruikers.